Patent PL 2040507 zespołu Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji

 

19 kwietnia 2022 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 8 maja 2020 roku przyznał Patent PL 2040507, którego współtwórcami są pracownicy Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej.

Dokument, przyznający patent nr 240507 na wynalazek Łożysko toczne walcowe dwurzędowe z elementami teksturowanymi laserowo, wystawiony przez Urząd Patentowy RP
Fot. Dokument patentowy nr 240507 na wynalazek „Łożysko toczne walcowe dwurzędowe z elementami teksturowanymi laserowo”

Otrzymany patent nr 240507 (Łożysko toczne walcowe dwurzędowe z elementami teksturowanymi laserowo) dotyczy wynalazku – teksturowanego łożyska tocznego, walcowego, dwurzędowego z bieżnią pierścienia zewnętrznego, z dwoma bieżniami pierścienia wewnętrznego oraz elementami tocznymi. Prawo własności przemysłowej zostało udzielone na rzecz Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik Spółka Akcyjna, a twórcami patentu, razem z pracownikami FŁT (panem Pawłem STUDZIŃSKIM i panem Janem URBANKIEM) oraz profesorem Krzysztofem ROŻNIATOWSKIM z Politechniki Warszawskiej są pracownicy Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji Instytutu Pojazdów i Transportu:

  • dr inż. Wojciech NAPADŁEK, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
  • mgr inż. Wojciech CHRZANOWSKI, asystent w grupie pracowników dydaktycznych.

Zastrzeżenie patentowe obejmuje wytworzenie tekstury metodą obróbki laserowej w formie odpowiednio ukształtowanych i rozmieszczonych mikrozasobników wytworzonych w celu gromadzenia się czynnika smarowego, posiadających kształt półczasz o zakresie średnic od 30 do 50 µm oraz głębokości od 0,5 do 10 µm.

Opatentowany wynalazek jest efektem pracy badawczej Innowacyjna technologia kształtowania właściwości eksploatacyjnych wałeczkowych łożysk tocznych z wykorzystaniem laserowego hartowania i teksturowania kierowanej przez dr inż. Wojciecha NAPADŁKA, realizowanej przez konsorcjum w składzie Wojskowa Akademia Techniczna – Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. – Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Opracowane łożyska z teksturą powierzchni wytworzoną laserowo sprawdziły się, a partia prototypowa łożysk pracuje w walcarce Sędzimira w firmie STALPRODUKT S.A. w Bochni.

Kierownictwo Instytutu Pojazdów i Transportu
gratuluje Twórcom Patentu nr 240507
„Łożysko toczne walcowe dwurzędowe z elementami teksturowanymi laserowo”
oraz składa życzenia kolejnych osiągnięć w pracy zawodowej.

Opracowali: dr inż. Grzegorz Trawiński
mgr inż. Wojciech ChrzanowskiSkan dokumentu patentowego – Grzegorz Trawiński