Seminarium Kół Naukowych WIM i WML - podsumowanie

 

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

XXXIX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej
XXVIII Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej


W dniach 02–03.06.2022 r. odbyło się połączone Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Było to już XXXIX tego typu wydarzenie organizowane przez WIM i XXVIII organizowane przez WML.

Oprócz studentów i doktorantów obu Wydziałów wzięli w nim udział przedstawiciele innych uczelni zagranicznych: Ludovika – University of Public Service (Węgry), University of Defence (Czechy), Military Technical Academy (Rumunia), Hellenic Air Force Academy (Grecja).

W sumie wygłoszono 50 referatów.

Przywitania gości oraz uroczystego rozpoczęcia Seminarium dokonali: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman (Prodziekan ds. Studenckich WIM) oraz ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz (Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Zagranicznej WML). Oficjalnego otwarcia obrad Seminarium dokonali Dziekani obu Wydziałów: prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski oraz dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT.

Seminarium rozpoczęło się od prezentacji Kół Naukowych działających przy obu Wydziałach. W dalszej części Seminarium prezentowane były prace studentów i doktorantów. Wszystkie referaty oceniane były przez Komisję w następującym składzie:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT

Członkowie:
dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT
dr inż. Zdzisław ROCHALA, prof. WAT
ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI
dr inż. Robert KOSTUREK
dr inż. Marcin SARZYŃSKI
dr inż. Zbigniew SOBCZYK

Obrady trwały dwa dni a oficjalne zakończenie seminarium i wręczenie nagród odbyło się w trakcie pikniku WIM i WML na Strzelnicy Pistoletowej WAT.

Komisja oceniająca prace prezentowane w ramach konkursu na najlepszy referat Seminarium Kół Naukowych WIM i WML przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW trzy nagrody:

nagroda I stopnia:
Artur KŁOSIŃSKI za pracę: Projekt jednostopniowej rakiety na hybrydowy materiał pędny wynoszącej pikosatelity typu CanSat.
nagroda II stopnia:
Tomáš DRAŽAN za pracę: Changes in the properties of high strength steel sheet after mechanical bending stresses.
nagroda III stopnia:
Szymon CHERUBIN za pracę: Concept of autonomous vehicle with 3D map generation based on laser scanner and Kinect module data.

W grupie referatów wygłoszonych przez DOKTORANTÓW trzy nagrody:

nagroda I stopnia:
Mateusz MAJDAK za pracę: Modelowanie i symulacje numeryczne struktur komórkowych w aspekcie oceny ich energochłonności.
nagroda II stopnia:
Marcin DEJEWSKI za pracę: Modelowanie mostu pontonowego typu wstęga.
nagroda III stopnia:
Dariusz KALINKO za pracę: Wstępne badania modelowe systemów trałowania naciskowego.

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW I i II roku jedną nagrodę:

nagroda I stopnia:
Szymon LASOK, Arkadiusz DROZD, Dawid KUCHARCZYK za pracę: Platforma szybkobieżna o podwoziu kołowym.

8 nagród specjalnych:

za walory inżynierskie pracy:
1. Damian TOMCZUK za pracę: Demonstration model of a vision-based automatic glass filling system - "Mechatronic Sommelier".
2. Patryk CEDRO za pracę: Rekonstrukcja repliki historycznej broni z wykorzystaniem technik addytywnych.
za walory militarne pracy:
1. Michał KONOPACKI za pracę: Virtual Reality simulator project for a training of the SA-6 Gainful anti-aircraft missile launcher crew.
2. Michał LUTYK za pracę: Zastosowanie bezstykowych technik pomiarowych w rekonstrukcji broni.
za walory naukowe pracy:
1. Maciej ŚMIEJA, Marcin ŚMIEJA za pracę: Conceptual design of a system with machine vision algorithms for automatic UAV flight.
2. Izabela GŁOWIK, Panagiotis LITSIS za pracę: Simulation of the F100 – PW – 229 turbofan in the GasTurb. (Budowa modelu turbinowego silnika F100 – PW – 229 w programie GasTurb.).
za walory poznawcze pracy:
1. Katarzyna CWYL, Krzysztof STANGRET, Joanna PSKOWSKA, Kamila NAROJCZYK, Mikołaj PACIEJEWSKI, Jakub POLKOWSKI za pracę: Wpływ wirtualnej rzeczywistości na parametry psychofizyczne człowieka.
2. Damian CEGŁOWSKI za pracę: Rozkład prędkości i przyspieszenia podczas jazdy z ładunkiem i bez ładunku w transporcie samochodami wysokiej ładowności.

Wszyscy uczestnicy Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
otrzymają również dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman
Zdjęcia: dr inż. Marcin Sarzyński

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 1. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 2. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 3. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 4. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 5. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 6. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 7. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 8. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 9. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 10. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 11. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 12. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

Seminarium Kół Naukowych WIM i WML
Fot. 13. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML