Reprezentacja projektu: Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach na konferencji Automotive Safety 2022

 

W dniach 27-29 kwietnia 2022 roku w miejscowości Kaluža na Słowacji odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Automotive Safety 2022. W trzydniowym wydarzeniu uczestniczyła grupa realizatorów projektu Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach, w skład której wchodzili:

  • dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, kierownik projektu;
  • dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT;
  • dr inż. Andrzej Dębowski;
  • mgr inż. Mateusz Ziubiński;
  • inż. Tomasz Mantur.

Tomasz Mantur podczas wystąpienia (prezentacji artykułu) na sesji plenarnej konferencji
Fot. 1. Tomasz Mantur podczas wystąpienia na sesji plenarnej

Reprezentacja przedstawiała na konferencji następujące artykuły dotyczące tematyki bezpieczeństwa transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach:

  • Knowledge centre for transport accessibility and mobility of people with special needs using individual transport modes / Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach korzystających ze środków transportu indywidualnego; autorzy – dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT, mgr inż. Paweł Posuniak.
  • Universal design in supporting people with special needs in using their own passenger cars / Projektowanie uniwersalne w wspieraniu osób o szczególnych potrzebach (OSP) w użytkowaniu własnych samochodów osobowych; autorzy - dr inż. Stanisław Sulej, dr inż. Piotr Szurgott, dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT,
  • Hazards arising during road accidents in cases of vehicle adaptation for the person with special needs / Zagrożenia podczas wypadku drogowego, wynikające z przystosowania samochodu dla osób o szczególnych potrzebach; autorzy - prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, mgr inż. Mateusz Ziubiński, inż. Tomasz Mantur,
  • Adaptation of single-track vehicles to the needs of people with disabilities / Adaptacja pojazdów jednośladowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; autor – dr inż. Andrzej Dębowski,
  • The safety of wheelchair occupants in motor vehicles / Bezpieczeństwo osób przewożonych w pojazdach na wózkach inwalidzkich; autor - ppłk dr inż. Zdzisław Hryciów.
Reprezentacja projektu – Andrzej Dębowski, Mirosław Godlewski, Jerzy Jackowski oraz Tomasz Mantur na sali podczas sesji plakatowej
Fot. 2. Reprezentacja projektu podczas sesji plakatowej
(od lewej: Tomasz Mantur, Jerzy Jackowski, Mirosław Godlewski, Andrzej Dębowski)

Profesor Mirosław Gilewski prezentujący opracowany artykuł na sesji plakatowej konferencji
Fot. 3. Prof. Mirosław Gidlewski podczas prezentacji artykułu na sesji plakatowej


Reprezentanci ekipy realizatorów projektu po wygłoszeniu referatów uczestniczyli w dyskusjach plenarnych i panelowych, promując zagadnienia bezpieczeństwa transportu indywidualnego osób o szczególnych potrzebach.

Opracowali: Tomasz Mantur
Grzegorz Trawiński
Fotografie: Mateusz Ziubiński