Dzień Otwarty na WIM

 

W dniu 15 czerwca 2022 r. odbył się Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie zaczęło się od przywitania uczniów przez Dziekana WIM, prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego. Następnie Prodziekan ds. Studenckich – ppłk dr inż. Krzysztof Gocman zapoznał gości z ofertą kształcenia w Wydziale. Kolejnym punktem programu była prezentacja działalności dwóch kół naukowych działających przy WIM – Koła Naukowego Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Koła Naukowego Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Po części wstępnej uczniowie wraz z opiekunami udali się do poszczególnych jednostek organizacyjnych WIM celem zapoznania się z bazą dydaktyczną i naukową Wydziału.

W Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn zaprezentowano:

 • Laboratorium Hydrotroniki,
 • maszyny na Parku Maszyn Inżynieryjnych,
 • pokaz FSW,
 • pokaz druku 3D techniką SLM,
 • działanie skaningowego mikroskopu elektronowego.
W Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej wizyta w 3 pracowniach:
 • Pracownia diagnostyki funkcjonalnej (zaprezentowano, jak działa pomiar napięcia mięśni z wykorzystaniem czujników EMG oraz zasady pomiarów siły mięśni na Biodex System 4 Pro).
 • Pracownia analiz mikroprzepływów i technik rapid prototyping (zaprezentowano skanery 3D, drukarki 3D oraz system do pomiarów przepływów).
 • Pracownia wytrzymałości materiałów (zaprezentowano badanie energochłonnych struktur do absorbcji energii uderzenia (niszczenie próbki) oraz pokaz kamery termowizyjnej/kamery do rejestracji zjawisk szybkozmiennych).
W Instytucie Pojazdów i Transportu wizytacja w 3 pracowniach i pokaz:
 • Pracownie mechatroniki samochodowej:
  • stanowisk demonstracyjnych (zintegrowany układ wtryskowo-zapłonowy ML 4.1 Motronic, układ wtrysku jednopunktowego D-Jetronic, rozdzielaczowa pompa wtryskowa sterowana elektronicznie EDC, układ bezpieczeństwa biernego ABS/ASR, układ bezpieczeństwa czynnego pojazdów SRS, układ klimatyzacji Climatronic, zestaw wybranych czujników i elementów wykonawczych), wyposażonych między innymi w pulpity do symulacji usterek oraz pulpity pomiarowe do rejestracji sygnałów elektrycznych występujących w układzie;
  • 4 stanowiska panelowe, umożliwiających nauczanie budowy, działania i diagnozowania różnego rodzaju elementów (sensory, aktory) i systemów mechatronicznych pojazdów;
  • diagnoskopy FSA 720 firmy Bosch z oprogramowaniem EsiTronic oraz tester diagnostyczny ADP-186 firmy AutoCom, oprogramowanie specjalistyczne do wspomagania diagnozowania, obsługi i naprawy pojazdów AutoData, Retis i HGS Data;
  • czterokanałowy oscyloskop samochodowy PICOSCOPE 4425 wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiający rejestrację sygnałów diagnostycznych oraz sygnałów sterujących w pojazdach samochodowych,
  • przyrządy i testery diagnostyczne do oceny źródeł prądu (akumulatory, alternatory) oraz układu rozruchowego i systemu Start-Stop.
 • Pracownia napędów hybrydowych samochodów:
  • zestaw dydaktyczny do nauczania budowy, działania i diagnozowania cyfrowych magistral danych samochodów (CAN, LIN, MOST) wraz z oprogramowaniem pomiarowym LabSoft;
  • stanowisko dydaktyczne firmy Lucas Nuelle do nauczania budowy, działania i diagnozowania hybrydowych układów napędowych oraz pojazdów z napędem elektrycznym i wyposażonym w ogniwo wodorowe jako źródło energii wraz z oprogramowaniem LabSoft wspomagający naukę budowy, działania oraz diagnozowania poszczególnych konfiguracji hybrydowych układów napędowych oraz napędów elektrycznych i napędów wyposażonych w ogniwo wodorowe jako źródło energii; stanowisko umożliwia symulowanie warunków pracy (jazdy) i usterek poszczególnych rodzajów układów napędowych oraz pomiary sygnałów diagnostycznych.
 • Pracownie dydaktyczne inżynierii powierzchni:
  • pracownia laserowa z laserem do spawania i napawania, profesjonalną oczyszczarką laserową, laserem CO2 TEA oraz wielofunkcyjnym manipulatorem;
  • pracownia mikro- i nanoobróbki laserowej wyposażona m.in. w stanowiska laserowe do oczyszczania i grawerowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych;
  • pracownia inżynierii spajania z wyposażeniem do spawania metodą plazmy PTA, MIG/MAG, TIG, natapiania gazoproszkowego, lutowania i zgrzewania;
  • pracownia ekspertyz inżynierskich z mikroskopami stereoskopowymi, defektoskopami, miernikami grubości powłok i ścianek, wideoskopem;
  • pracownia metalograficzna z mikroskopami optycznymi, zestawem twardościomierzy, kamerą do szybkiej rejestracji, zestawem do przygotowania próbek;
  • pracownia mikroskopii skaningowej z dwoma mikroskopami, w tym jeden z możliwością analizy składu chemicznego.


Na koniec Dnia Otwartego przed budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej (bud. 62) zorganizowany został darmowy posiłek dla wszystkich zwiedzających (grochówka żołnierska), jak również zaprezentowany został pojazd KTO Rosomak.

Dzień otwarty w WIM
Fot. 1. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 2. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 3. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 4. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 5. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 6. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 7. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 8. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 9. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 10. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 11. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 12. Dzień otwarty w WIM

Dzień otwarty w WIM
Fot. 13. Dzień otwarty w WIM