Wizyta delegacji z Ukrainy w IRiKM WIM WAT

 

4 lipca 2022 roku w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn gościła delegacja przedstawicieli Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (State Emergency Service of Ukraine) oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony Cyliwnej (National University of Civil Defense of Ukraine).

W pierwszej części wizyty zaprezentowane zostały nowoczesne metody rozminowania humanitarnego z wykorzystaniem opracowanych w Instytucie robotów oraz metody szkolenia w zakresie rozminowania z wykorzystaniem symulatora wirtualnego pola walki.

W drugiej części, goście z Ukrainy przedstawili aktualne wyzwania z jakimi się mierzą podczas rozminowania i humanitarnego oczyszczenia terenu oraz wyrazili zainteresowanie wprowadzaniem prezentowanych metod szkolenia do swojej praktyki.

Wizyta delegacji z Ukrainy.
Fot. 1. Wizyta delegacji z Ukrainy.

Wizyta delegacji z Ukrainy.
Fot. 2. Wizyta delegacji z Ukrainy.