WAT i firma COMPREMUM S.A. rozpoczęły współpracę

 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne wspomagające transport drogowy i kolejowy będą wynikiem wspólnych działań Wojskowej Akademii Technicznej i COMPREMUM S.A. Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią i firmą zostało podpisane 14 lipca 2022 r. przez prorektora WAT ds. naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego i prezesa Zarządu COMPREMUM S.A. Pawła Piotrowskiego.

„Zainicjowana współpraca z partnerem przemysłowym przełoży się z pewnością na rozwój działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej w obszarze doskonalenia taboru do transportu drogowego i kolejowego. Zaowocuje również uatrakcyjnieniem oferty studiów cywilnych w WAT, a w przyszłości może i wojskowych, w zakresie transportu intermodalnego. Od dwóch lat w Wojskowej Akademii Technicznej prowadzimy międzywydziałowy kierunek studiów infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny” – mówił prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor ds. naukowych.

COMPREMUM S.A. to spółka z polskim kapitałem, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tworzy Grupę Kapitałową złożoną ze spółek produkcyjnych oraz świadczących usługi inżynieryjne i budowlane. Jak zaznacza prezes Paweł Piotrowski działalność operacyjna Grupy Kapitałowej COMPREMUM koncentruje się wokół czterech segmentów rynku: specjalistycznych usług budowlanych, przemysłu kolejowego, elektroenergetyki (OZE) oraz stolarki otworowej. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Grupa oferuje ponadstandardowe rozwiązania. Współpracujemy z solidnymi partnerami, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Za takiego solidnego partnera uważamy Wojskową Akademię Techniczną, a zawarte dziś porozumienie jest dla nas dowodem zaufania wobec kompetencji podmiotów i pracowników tworzących Grupę COMPREMUM” – podkreśla prezes Paweł Piotrowski.

Strony zadeklarowały współpracę w ramach projektów dotyczących rozwijania i doskonalenia konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego, badań symulacyjnych, doświadczalnych i stanowiskowych oraz poligonowych konstrukcji specjalnych. W planach jest również rozwijanie i przygotowanie do wdrożenia serii prototypowych konstrukcji, w tym platform-kontenerów, wagonów kolejowych i innych wyrobów.

Podpisane porozumienie inicjuje współpracę WAT i firmy COMPREMUM S.A. w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, doradztwa naukowo-badawczego, promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności innowacyjnych rozwiązań technologicznych, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz, kształcenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, konferencji naukowych, staży i praktyk oraz szeroko rozumianej wymiany wiedzy i doświadczeń.

W spotkaniu w Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli również dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr. hab. inż. Jerzy Małachowski, zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej WIM dr hab. inż. Wiesław Krasoń, prof. WAT oraz przedstawiciele firmy COMPREMUM S.A. i PKP S.A.

Ewa Jankiewicz - rzecznik prasowy WAT
fot. Mariusz Maciejewski
źródło: www.wojsko-polskie.pl/watGrupa osób podczas podpisywania porozumienia o współpracy.
Fot. 1. Podpisanie porozumienia o współpracy między WAT a firmą COMPREMUM S.A.

Grupa osób podczas podpisywania porozumienia o współpracy.
Fot. 2. Podpisanie porozumienia o współpracy między WAT a firmą COMPREMUM S.A.

Grupa osób podczas podpisywania porozumienia o współpracy.
Fot. 3. Podpisanie porozumienia o współpracy między WAT a firmą COMPREMUM S.A.