Okolicznościowe spotkanie absolwentów – maszyny inżynieryjne

 


Okolicznościowe spotkanie absolwentów
Fot. 1. Okolicznościowe spotkanie absolwentów


W dniach 31.08.-01.09.2022r. odbyło się okolicznościowe spotkanie absolwentów dwóch grup specjalności Maszyny Inżynieryjne. Powodem spotkania była 50. rocznica rozpoczęcia studiów w Wydziale Mechanicznym WAT kandydatów na żołnierzy zawodowych ww. specjalności. W spotkaniu wzięło udział 17 oficerów w stanie spoczynku oraz 5 małżonek żołnierzy. W pierwszym dniu spotkania odbyła się uroczysta kolacja, która miała miejsce w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjny WAT. Gośćmi honorowymi na uroczystości byli - płk w stanie spoczynku prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA, który w latach 1972 – 1976 był wychowawcą (opiekunem) jednej z grup, oraz ppłk w stanie spoczynku Franciszek WESOŁOWSKI, który w tych latach był dowódcą 2kp podchorążych, w której zdobywali kwalifikacje żołnierskie nasi jubilaci. Na drugi dzień o godz. 10.30 odbyło się spotkanie absolwentów z dziekanem obecnego Wydziału Inżynierii Mechanicznej Panem prof. dr hab. inż. Jerzym MAŁACHOWSKIM. Pan Dziekan w początkowej fazie spotkania przedstawił stan obecny oraz perspektywy rozwoju wydziału. Nasi jubilaci byli bardzo zaskoczeni zmianami jakie zaszły w obecnym Wydziale Inżynierii Mechanicznym mimo, że od rozpoczęcia ich studiów minęło pół wieku. Po prezentacji Pan Dziekan obdarował uczestników spotkania prezentami w postaci materiałów związanych z obecnym stanem wydziału. Na zakończenie spotkania zostało wykonana pamiątkowe zdjęcie na tle wydziałowej ścianki.

Po spotkaniu z Panem Dziekanem dalsza część uroczystości odbyła się w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn, w którym w dalszym ciągu kształceni są oficerowie specjalności Maszyny Inżynieryjne. Należy podkreślić, że specjalność ta jest jedną z najstarszych specjalności realizowanych w WAT i jej historia sięga lat powstania Wojskowej Akademii Technicznej. W instytucie, po spotkaniu z jego dyrektorem – prof. dr hab. inż. Lucjanem ŚNIEŻKIEM, odbyła się prezentacja bazy dydaktycznej instytutu oraz jego dorobku naukowo-badawczego z ostatnich kilkunastu lat. Po terenie instytutu naszych absolwentów z lat 70. ubiegłego wieku oprowadzali dr inż. Marian Janusz ŁOPATKA, mjr mgr inż. Janusz JABŁOŃSKI oraz płk w stanie spoczynku dr inż. Waldemar PŁOCHRZ. W ramach zwiedzania instytutu zapoznano się także z budową Centrum Robotów Mobilnych, które powstaje na terenie instytutu. Także w tym przypadku absolwenci sprzed 50 lat byli zaskoczeni rozwojem i zmianami związanymi ze specjalnością maszyny inżynieryjne.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się pożegnalny obiadem w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT, na którym to absolwenci WAT z lat 70. złożyli serdeczne podziękowania za umożliwienie spotkania w macierzystej Alma Mater.

Organizatorem jubileuszowych uroczystości był płk w stanie spoczynku dr inż. Waldemar PŁOCHARZ, który należał do uczestników spotkania i jest związany z Wojskową Akademią Techniczną od ponad 50 lat.

dr inż. Waldemar Płocharz