Wizyta kierownictwa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

W dniu 7 lipca 2022 roku w Instytucie Pojazdów i Transportu gościła delegacja kierownictwa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w składzie:

  • inspektor Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Centrum Szkolenia Policji;
  • inspektor Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta CSP ds. dydaktycznych;
  • podinspektor Sławomir Hołoweńko, Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego;
  • podinspektor Jarosław Piotrowski, Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych.

Ze strony Instytutu Pojazdów i Transportu w spotkaniu uczestniczyli:
  • dyrektor dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT;
  • z-ca dyrektora ds. rozwoju i nauki dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT;
  • prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.

W pierwszej części spotkania, które miało miejsce w Sali Rycerskiej w budynku 100 (sztab WAT), omówiono kwestie związane z nawiązaniem współpracy dydaktycznej oraz naukowej, w tym współpracy w ramach realizowanego w IPiT projektu badawczego Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. W dyskusji wskazano także na problemy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, a szczególnie niebezpiecznych zachowań rowerzystów i innych uczestników ruchu korzystających z indywidualnych środków transportu (np. hulajnogi elektryczne).


Przedstawiciele kierownictwa Centrum Szkolenia Policji na czele z komendantem, inspektor Anną Jędrzejowską-Szpak oraz przedstawiciele Instytutu Pojazdów i Transportu z dyrektorem profesorem Jerzym Jackowskim siedzący przy stole konferencyjnym podczas dyskusji w Sali Rycerskiej.
Fot. 1. Delegacja kierownictwa Centrum Szkolenia Policji
oraz przedstawiciele Instytutu Pojazdów i Transportu podczas dyskusji w Sali Rycerskiej

Przedstawiciele kierownictwa Centrum Szkolenia Policji na czele z komendantem, inspektor Anną Jędrzejowską-Szpak oraz przedstawiciele Instytutu Pojazdów i Transportu z dyrektorem profesorem Jerzym Jackowskim siedzący przy stole konferencyjnym podczas dyskusji w Sali Rycerskiej.
Fot. 2. Delegacja kierownictwa Centrum Szkolenia Policji
oraz przedstawiciele Instytutu Pojazdów i Transportu podczas dyskusji w Sali Rycerskiej


Na zakończenie tej części wizyty wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Osoby uczestniczące w spotkaniu stojące na tle napisu Omnia Pro Patria, 
popiersia patrona WAT oraz flag Polski i NATO podczas wykonywania zdjęcia pamiątkowego 
po zakończeniu spotkania w Sali Rycerskiej.
Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie gości z Centrum Szkolenia Policji
z przedstawicielami Instytutu Pojazdów i Transportu


Druga część spotkania obejmowała zapoznanie gości z wybranymi pracowniami Instytutu przydatnymi w szkoleniu dotyczącym techniki samochodowej. W tej części wizyty delegacja CSP zapoznana została z wyposażeniem dydaktycznym wykorzystywanym w nauce o budowie i działaniu oraz diagnozowaniu wybranych układów samochodu.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: Mariusz Maciejewski