Europejskie projekty obronne dla WAT

Logo Komisji Europejskiej
Logo Komisji Europejskiej


Wojskowa Akademia Techniczna otrzymała dofinasowanie na dwa projekty w pierwszym konkursie Europejskiego Funduszu Obronnego. W ramach projektu ACHILE zostaną opracowane innowacyjne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla żołnierza nowej generacji. Dzięki realizacji projektu COMMANDS powstanie zespół bezzałogowych systemów naziemnych. Prace będą realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów.

ACHILE poprawi przeżywalność i mobilność żołnierza

Naukowcy z Instytutu Optoelektroniki i Wydziału Inżynierii Mechanicznej, pod kierownictwem dr. hab. inż. Jarosława Młyńczaka, będą uczestniczyć w opracowaniu systemu o otwartej architekturze z wykorzystaniem przełomowych technologii, poprawiających przeżywalność, funkcjonalność i mobilność żołnierza na polu walki. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmie wykonanie poszczególnych elementów systemu, drugi jego demonstrację. Zespół z WAT będzie odpowiedzialny za opracowanie czujników skażeń chemicznych i biologicznych z przeznaczeniem dla pojedynczego żołnierza.

Projekt o akronimie ACHILE (Agumented Capability for High End Soldiers) będzie realizowany przez 29 konsorcjantów z 9 krajów Unii Europejskiej oraz z Norwegii. Wezmą w nim udział duże firmy zbrojeniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze i uczelnie. Realizacja projektu przyczyni się do dalszej integracji unijnego przemysłu obronnego i jego autonomii. Całkowity budżet projektu wynosi 44 999 589,84 EUR.

COMMANDS – system systemów

W odpowiedzi na przyszłe operacje wojskowe, które zdaniem ekspertów będą wymagały szybkiej reakcji na zmieniające się warunki i charakteryzowały się brakiem dokładnego opisu sytuacyjnego, naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, pod kierownictwem dr. Rafała Typiaka, opracują zespół kombinacji bezzałogowych systemów naziemnych (UGS). Będą one wspólnie (roje) realizować wyznaczone cele w połączeniu z załogowymi pojazdami wojskowymi i systemami powietrznymi. Takie rozwiązania wykorzystają paradygmat Systemu Systemów (System of Systems), co pozwoli zapewnić inteligentną i efektywną współpracę różnych aktywów. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie zmniejszenie poziomu narażenia operatorów i żołnierzy na ryzyko związane z operacjami wojskowymi. To z kolei zapewni taktyczną przewagę oraz solidne i niezawodne rozwiązanie, zdolne realizować misje w bardzo wymagających warunkach.

Projekt Convoy Operations with Manned-Unmanned Systems (COMMANDS) podejmuje próbę wykorzystania najnowocześniejszych, aktualnie rozwijanych technologii związanych z indywidualnymi zdolnościami (np. mobilność autonomiczna, zwrotność roju, HUMS, chmura bojowa, przeżywalność, świadomość sytuacyjna, efektory i środki zaradcze) w celu dostarczenia nowych funkcji i usług skoncentrowanych na człowieku i dostosowanych do aktualnych potrzeb etycznych. Projekt obejmie zarówno przygotowanie demonstratora laboratoryjnego, jak i mobilnego demonstratora technologii, zdolnego zrealizować scenariusz konwoju z zaopatrzeniem wraz z ochroną przed zagrożeniami.

Projekt będzie realizowany przez 21 konsorcjantów z 10 krajów Unii Europejskiej. Polskimi podwykonawcami będą: Huta Stalowa Wola, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. oraz firma STEKOP S.A. Budżet projektu wynosi 26 mln EUR.

* * *

Europejski Fundusz Obronny to kluczowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Celem Funduszu jest wspieranie z budżetu Unii Europejskiej współpracy w zakresie badań i rozwoju zdolności obronnych. W kolejnych wieloletnich ramach finansowych UE (2021–2027) oferuje wsparcie finansowe konsorcjom z różnych państw członkowskich, podejmujących współpracę w zakresie badań i rozwoju w sferze produktów i technologii obronnych. Fundusz obejmuje również mechanizmy pobudzania otwierania nowych możliwości dla łańcuchów dostaw.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
źródło: wojsko-polskie.pl/wat