Finałowe pokazy bezzałogowców lądowych w konkursie MON

 

Finałowe pokazy bezzałogowców lądowych w konkursie MON
Fot. 1. Finałowe pokazy bezzałogowców lądowych w konkursie MON

Modułowy system pomiarów lądowych DZIK, lekka platforma ewakuacyjna „Łasica” oraz modułowy bezzałogowy system lądowy „Ariadna” to dokonania studentów i doktorantów uczelni wojskowych, które 23 września 2022 r. zaprezentowano na strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej.

Prezentacja odbyła się w ramach II edycji konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację bezzałogowych systemów: powietrznego, lądowego oraz morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Konkurs został zorganizowany przez Departament Szkolnictwa Wojskowego MON wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Wojsk Lądowych i Lotniczą Akademię Wojskową. Celem konkursu jest wyłonienie na podstawie przygotowanych koncepcji i zrealizowanych projektów najlepszych rozwiązań z zakresu technik, technologii i inżynierii BSP, BSL lub BSM.

„Kolejna edycja konkursu MON, podobnie jak pierwsza, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów i doktorantów WAT, co potwierdza liczba kilkudziesięciu złożonych wniosków. Cel konkursu – zgodnie z założeniami Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON – poza zasadniczym, czyli realizacją projektów bezzałogowych systemów – to także wspieranie i rozwój potencjału badawczego oraz zwiększenie zainteresowania studentów i doktorantów uczelni wojskowych w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, który z pewnością został osiągnięty. Zarówno idea, jak i zasady konkursu są wyjątkowe – nie zdarzają się konkursy, które przewidują finansowanie realizacji projektów” – podkreśla dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, prorektor ds. studenckich.

Najlepsze systemy lądowe

Do finału konkursu zostały zakwalifikowane dwa systemy lądowe Wojskowej Akademii Technicznej. W kategorii operacyjno-rozpoznawcze został przedstawiony Modułowy System Pomiarów Lądowych (MSPL) o nazwie DZIK. Celem projektu jest wykonywanie pomiarów dowolnych elementów infrastruktury, terenu oraz sprzętu, a na podstawie uzyskanych przez system wyników – ułatwienie przeprowadzania analiz przestrzennych lub oceny zagrożenia w miejscach trudnodostępnych. DZIK jest systemem modułowym i składa się z czterech pracujących niezależnie od siebie modułów: transportowego, pomiarowego, lokalizacyjnego i mapowo-obliczeniowego. System może znaleźć zastosowanie zarówno w obszarach wojskowych, jak i cywilnych. W pierwszym przypadku, wykonywane przez niego dokładne pomiary mogą posłużyć do określania parametrów mostów oraz przepraw w terenie spodziewanej obecności przeciwnika. Dodatkowo DZIK potrafi wykonywać pomiary obiektów na obszarach zalesionych, co stanowi przewagę nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, które nie dałyby rady zidentyfikować oraz pozyskać parametrów przez gęste korony drzew. W zadaniach cywilnych MSPL może wykonywać pomiary w budynkach potencjalnie grożących zawaleniem od wewnątrz i na podstawie wyników pomiarów określić rzeczywisty stan zniszczenia budowli oraz prawdopodobieństwo jej zawalenia się. Wykonawcami projektu są: por. mgr inż. Wojciech Dawid (doktorant Szkoły Doktorskiej WAT) oraz st. kpr. pchor. Marek Weis, pchor. Oliver Szymański i st. szer. pchor. Kacper Szyszka (studenci II roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT).

Kolejnym rozwiązaniem zakwalifikowanym do finału konkursu jest Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”. Służy do szybkiego zabrania poszkodowanych z terenu bezpośrednich działań bojowych. Do tej pory najczęściej wykorzystywano żołnierzy do ręcznego przemieszczenia poszkodowanego na platformę transportową, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla ich życia. Zdalne sterowanie „Łasicą” z bezpiecznej strefy i jej aluminiowa konstrukcja, dają możliwość wykorzystania pojazdu przez lekkie pododdziały piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Stan obciążeń ramy przewidziano dla transportowania żołnierza o masie 100 kg, włączając wyposażenie. Platforma „Łasica” jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego pola walki. Może stanowić część zintegrowanego systemu, w którym za pomocą bezzałogowych platform latających, operator dokonuje lokalizacji poszkodowanego w celu wysłania w dane miejsce bezzałogowej platformy ewakuacyjnej. Wpisuje się to w aktualny trend coraz szerszej robotyzacji współczesnego pola walki. Możliwe jest rozszerzenie zdolności platformy poprzez wykorzystanie jej do celów transportowych (niezwiązanych z ewakuacją) oraz rozpoznawczych. Wykonawcami projektu są: por. mgr inż. Dariusz Kalinko i por. mgr inż. Marcin Dejewski (doktoranci Szkoły Doktorskiej WAT).

Koncepcję budowy Modułowego Bezzałogowego Systemu Lądowego „Ariadna” przedstawiła Akademia Wojsk Lądowych. Autorką pomysłu jest st. szer. pchor. Julia Koroll.

Podwodny SUM

W niedzielę 25 września br. w Gdyni w ramach konkursowej kategorii operacyjno-rozpoznawcze bezzałogowe systemy morskie, WAT zaprezentuje projekt Systemu Monitoringu Obiektów i Infrastruktury Podwodnej SUM. To doskonałe rozwiązanie dla potrzeb wojska i służb ratowniczych. Głównymi atutami systemu są jego mobilność i możliwość wyeliminowania pracy człowieka w warunkach niebezpiecznych. SUM składa się z dwóch modułów, które mogą pracować niezależnie od siebie: pojazdu podwodnego (ROV) i autonomicznej platformy pływającej (BSM). Projekt pozwala na obrazowanie obiektów niezależnie od zmętnienia i oświetlenia wody oraz na kompleksowe opracowanie dokumentacji dotyczącej ukształtowania dna, analizy struktury podwodnej, poszukiwań podwodnych oraz inspekcję obiektów zanurzonych, np. części podwodnych statków. Specyficzna budowa SUM-a pozwala na zastosowanie drona do poszukiwań pod wodą zaginionych osób, inspekcji obiektów podwodnych (dna, nadbrzeży, elementów statków), przeglądu budowli hydrotechnicznych, monitoringu środowiska wodnego oraz do realizacji materiałów filmowych pod wodą. Autorami SUM-a są: st. kpr. pchor. Konrad Mikszewicz (student I roku studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) oraz Damian Rutkowski (student III roku studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT).

W powietrzu m.in. Tygrys i ANDRZEJ

Konkursowe pokazy bezzałogowych statków powietrznych odbyły się w dniach 20–22 września 2022 r. w Mińsku Mazowieckim. WAT zaprezentował aż dziesięć własnych projektów. Pierwszy z nich to system MARS, służący do rozpoznania radioelektronicznego w czasie rzeczywistym, co stanowi dużą przewagę nad rozwiązaniami offline, które potrzebują czasu do wykonania misji, powrotu do bazy, a następnie przeanalizowania otrzymanych danych. Drugim przedstawionym projektem był bezzałogowy system rozpoznania Tygrys, który może znaleźć zastosowanie jako główne źródło rozpoznania wizualnego dla regularnych jednostek wojsk lądowych lub wojsk obrony terytorialnej. Dron GRZMOT służy z kolei do wykrywania, zagłuszania oraz przechwytywania stacji radiowych, a Autonomiczny Nowoczesny Dron Rozpoznawczo-zakłócający Emiter Jittera ANDRZEJ do rozpoznania łączności sieci komórkowych i zakłócania stacji bazowych. Autorzy grupy bezzałogowych systemów powietrznych RZUTKA chcą wyposażyć regularne jednostki wojsk lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej w te bezzałogowce i tym samym zwiększyć możliwości wojska. Na pokazach w Mińsku można było również zobaczyć bezzałogowy dron transportowy PLATFORM8, BSP wsparcia walki STEFAN-1, bojowy BSP klasy mini STRIKER-1, BSP walki radioelektronicznej oraz wielozadaniowy nisko-wykrywalny system latający do obserwacji i działań wsparcia, średniego pułapu i dalekiego zasięgu z innowacyjną i rozbudowaną stacją naziemną klasy MALE RPAS.

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów zaplanowano w listopadzie br.

Paulina Arciszewska-Siek
fot. Alicja Szulc
źródło: wojsko-polskie.pl/watLekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 2. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 3. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 4. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 5. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 6. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 7. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 8. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 9. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”

Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”
Fot. 10. Lekka platforma ewakuacyjna „Łasica”