INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

 

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
Fot. 1. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023


W dniu 3 października 2022 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.
Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników Wydziału, studentów I. roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również absolwentów Wydziału.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów I. roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

Przemówienie inauguracyjne Dziekana WIM
Fot. 2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana WIM


Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie studentów pierwszego roku.

Immatrykulacja – ślubowanie studentów pierwszego roku
Fot. 3. Immatrykulacja – ślubowanie studentów pierwszego roku


W bieżącym roku akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej rozpoczęło studia I stopnia 423 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach studiów: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biogospodarka mechanika i budowa maszyn oraz logistyka profil ogólnoakademicki, w tym 47 podchorążych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez Prorektora ds. rozwoju WAT i Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Studenci wyróżnieni symbolicznym indeksem
Fot. 4. Studenci wyróżnieni symbolicznym indeksem


Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 odśpiewano pieśni Gaudeamus igitur.

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień absolwentom i uhonorowania współpracowników Wydziału.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej wyróżnił dyplomem uznania absolwentkę studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku logistyka profil ogólnoakademicki za ukończenie studiów w roku 2022 z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

Wyróżniona absolwentka WIM
Fot. 5. Wyróżniona absolwentka WIM


Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WIM wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunkach studiów mechanika i budowa maszyn oraz logistyka profil ogólnoakademicki w kategoriach pracy magisterskiej, jak również inżynierskiej. Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektor ds. rozwoju, płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT oraz Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski.

Wyróżnieni absolwenci WIM wraz z promotorami prac
Fot. 6. Wyróżnieni absolwenci WIM wraz z promotorami prac


Na wniosek komisji egzaminacyjnych prac dyplomowych Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn.

Wyróżnieni absolwenci WIM kierunku mechanika i budowa maszyn
Fot. 7. Wyróżnieni absolwenci WIM kierunku mechanika i budowa maszyn


Na wniosek komisji egzaminacyjnych prac dyplomowych Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk wyróżnił absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku studiów mechanika i budowa maszyn.

Wyróżniony absolwent WIM kierunku mechanika i budowa maszyn
Fot. 8. Wyróżniony absolwent WIM kierunku mechanika i budowa maszyn


Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT wyróżnił współpracowników Wydziału Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Wyróżnienie Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT
Fot. 9. Wyróżnienie Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT


W trakcie uroczystości po raz kolejny w historii Wydziału studenci przyznali nauczycielom akademickim WIM nagrodę „ZŁOTA KREDA”. Nagroda została przyznana w 6. kategoriach w wyniku głosowania studentów Wydziału. Nagrody z rąk przewodniczącej Rady Samorządu WIM otrzymali nauczyciele akademiccy Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Nagrodzeni nauczyciele akademiccy – ZŁOTA KREDA
Fot. 10. Nagrodzeni nauczyciele akademiccy – ZŁOTA KREDA


Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. hab. inż. Mirosława Gidlewskiego, prof. WAT pt. Wspomaganie mobilności i bezpieczeństwa osób o szczególnych potrzebach, korzystających ze środków transportu indywidualnego.

Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Mirosława Gidlewskiego, prof. WAT
Fot. 11. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Mirosława Gidlewskiego, prof. WAT


Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

Fot. WAT