Przedstawiciele Instytutu Pojazdów i Transportu na IV Konferencji Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów Sił Zbrojnych RP

 

W dniach od 27 do 30 września 2022 roku w Gdańsku odbyła się XIV Konferencja Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów Sił Zbrojnych RP, zorganizowana pod patronatem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Konferencją, której tematem była Gotowość do realizacji zadań przez pojazdy Sił Zbrojnych RP w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierował Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk płk mgr inż. Piotr Szefler. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele centralnych instytucji wojskowych, między innymi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele JW, Komendy Głównej Policji, a także środowiska naukowego, zarówno wojskowego (Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowego Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej), jak i cywilnego (Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym).

Głównym celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie profilaktycznego oddziaływania na ich kierowców.

Uczestnicy konferencji siedzący przy stołach podczas obrad konferencji
Fot. 1. Uczestnicy konferencji podczas obrad

Profesor Jackowski stojący za pulpitem podczas prezentacji referatu
Fot. 2. Profesor Jackowski wygłaszający referat


Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali:

  • Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, który wygłosił referat Ogumienie ważny element (słabe ogniwo) pojazdu kołowego,
  • adiunkt w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji dr inż. Tadeusz Wysocki, który zaprezentował referat Ukierunkowana ocena użytkowa wybranych samochodów ciężarowych,
  • mjr dr hab. inż. Anna Borucka, prof. WAT oraz ppłk mgr inż. Grzegorz Sobecki z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, którzy przedstawili referat Wpływ zmian legislacyjnych w procesie egzaminowania kandydatów na kierowców na liczbę wypadków w ruchu drogowym.

Program konferencji obejmował również jednodniowe i praktyczne szkolenie jej uczestników z zakresu doskonalenia techniki jazdy zorganizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy AUTODROM POMORZE na torze Pszczółki koło Gdańska.

Podczas konferencji wykonano pamiątkowe zdjęcie jej uczestników.

Uczestnicy konferencji stojący na schodach podczas wykonywania zdjęcia pamiątkowego
Fot. 3. Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji

Opracowali: dr inż. Tadeusz Wysocki, dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: Jacek Gac (fotografie pierwsza i druga), Inspektora Wsparcia Sił Zbrojnych (fotografia ostatnia)