Prezentacja dorobku studentów Koła Naukowego Studentów silniki i napędy „SILNY” na 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”

 

W dniu 7 października 2022 odbyła się 11. „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Jest to największa w Polsce impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego oraz promocja zawodów inżynierskich. Tegoroczna impreza realizowana była po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią wirusa Covid-19. W 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa” wzięło udział ponad 100 wystawców: wojskowe bazy lotnicze, firmy lotnicze, kosmiczne i dronowe, fundacje, uczelnie, koła naukowe, aerokluby, muzea, wydawnictwa oraz instytuty badawcze, które prezentowały przygotowane materiały na specjalnych stoiskach, pokazach czy wykładach (prezentacjach). Stoiska zlokalizowane na terenie Instytutu Lotnictwa działającego w Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na terenie udostępnionym przez firmę Airbus Polska S.A. przy Alei Krakowskiej odwiedziło 58 tysięcy odwiedzających.

Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT na stoiskach podczas prezentacji osiągnięć własnych 
na 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”
Fot. 1. Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT podczas 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”

Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT na stoiskach podczas prezentacji osiągnięć własnych 
na 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”
Fot. 2. Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT podczas 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”

Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT na stoiskach podczas prezentacji osiągnięć własnych 
na 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”
Fot. 3. Członkowie Kół Naukowych Studentów WAT podczas 11. „Nocy w Instytucie Lotnictwa”


W wydarzeniu jako prezentujący uczestniczyli studenci Kół Naukowych Studentów z różnych wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej. Wśród prezentujących osiągnięcia własne młodych naukowców byli także studenci Koła Naukowego Studentów silniki i napędy „SILNY”, działającego przy Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej, którego opiekunem jest kpt. mgr inż. Adrian Trzeciak. Studenci pokazywali kolejne etapy budowy własnego silnika turbinowego oraz prace związane z analizą przepływu czynnika roboczego przez elementy silnika. Dodatkowo odwiedzający ich stanowisko mogli poznać zasadę pracy najnowszej generacji napędów samochodowych wykorzystujących ogniwo paliwowe. Prawdziwą gratką okazał się przekrój silnika Wankla, który przyciągał z daleka uwagę zwiedzających. Na najmłodszych uczestników imprezy czekała krzyżówka z nagrodami. Studenci między innymi mieli okazję spotkać się z wieloma pracownikami firm sektora napędów, z którymi wymienili doświadczenia związane z napędami samolotów, zobaczyć z bliska procedurę sprawdzania silnika odrzutowego samolotu bojowego oraz zapoznać się z prezentowanymi na imprezie przekrojami silników napędzających samoloty pasażerskie.

Członek Koła Naukowego Studentów „SILNY” Karol Szczygielski oraz opiekun koła kpt. Arian Trzeciak stojący przy stosiku na którym prezentowane były między innymi zasada działania ogniwa paliwowego oraz przekrój silnika Wankla
Fot. 4. Członkowie i opiekun KNS „SILNY”
przy stanowisku z ogniwem paliwowym oraz przekrojem silnika Wankla

Bogato ilustrowana zdjęciami relacja z wydarzenia jest dostępna pod adresem:
https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/58-tysiecy-odwiedzajacych-na-11-nocy-w-instytucie-lotnictwa/

Opracowali: mgr inż. Adrian Trzeciak
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: Katarzyna Puciłowska