DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

W dniu 14 października 2022 roku w sali kinowej klubu WAT odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego w imieniu Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa uhonorował medalami zasłużonych pracowników naszej Alma Mater za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne.

Na mocy postanowienia Ministra Edukacji Narodowej zostało wręczonych 26 Medali Komisji Edukacji Narodowej. Dodatkowo tytułem i odznaką Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej uhonorowano 14 żołnierzy i pracowników.

Dzień Edukacji Naukowej, sala widowiskowa z siedzącymi gośćmi, przodem do ekranu.
Fot. 1. Dzień Edukacji Narodowej


Miło nam poinformować, iż Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 2 pracownikom Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej.
Dzień Edukacji Naukowej, wręczenie medalu doktorowi Piotrowi Szurgott.
Fot. 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr. inż. Piotra Szurgotta


Dzień Edukacji Naukowej, wręczenie medalu doktorowi Tomaszowi Ślęzakowi.
Fot. 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla ppłk. dr. inż. Tomasza Ślęzaka


Decyzją Rektora-Komendanta WAT za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej tytułem i odznaką Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej otrzymało 3 pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Dzień Edukacji Naukowej, wręczenie medalu Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej dla ppłk. dr. inż. Zdzisława Hryciowa.
Fot. 4. Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej dla ppłk. dr. inż. Zdzisława Hryciowa


Dzień Edukacji Naukowej, wręczenie medalu Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej dla dr. inż. Grzegorza Sławińskiego.
Fot. 5. Zasłużony Nauczyciel Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej dla dr. inż. Grzegorza Sławińskiego


Nagrody Rektorskie, indywidualne i zespołowe, zostały wręczone za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i wdrożeniowe w 2021 r. oraz za całokształt dorobku. Za osiągnięcia organizacyjne uhonorowano także dwa zespoły z Wydziału Inżynierii Mechanicznej – za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej oraz za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach.

Dzień Edukacji Naukowej, Nagroda zespołowa za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej.
Fot. 6. Nagroda zespołowa za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej


Dzień Edukacji Naukowej, Nagroda zespołowa za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej.
Fot. 7. Nagroda zespołowa za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej


Dzień Edukacji Naukowej, Dyplom za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej.
Fot. 8. Dyplom za uruchomienie czterech pracowni działających w ramach Laboratorium Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej


Dzień Edukacji Naukowej, Nagroda zespołowa za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach.
Fot. 9. Nagroda zespołowa za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach


Dzień Edukacji Naukowej, Nagroda zespołowa za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach.
Fot. 10. Nagroda zespołowa za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach


Dzień Edukacji Naukowej, Dyplom za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach.
Fot. 11. Dyplom za utworzenie w WAT pierwszego w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach


Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej !