Doktoranci WIM z nagrodą w konkursie Drive Innovation

 

Laureaci finału konkursu Drive Innovation 2022
Fot. 1. II miejsce doktorantów WIM w konkursie Drive Innovation 2022


Doktoranci Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli II nagrodę w kwocie 10 tysięcy złotych w konkursie Drive Innovation – Przyszłość Zrównoważonego Transportu. Finał rywalizacji odbył się w 19 października bieżącego roku w Warszawie, w siedzibie BASF Polska.

Mgr inż. Janusz Chojnowski, mgr inż. Grzegorz Szamrej oraz ich opiekun naukowy, dr inż. Mirosław Karczewski, przedstawili projekt „dwupaliwowego tłokowego silnika o zapłonie samoczynnym wykorzystującym niskoemisyjne paliwa alternatywne”. Istotę badań zespołu stanowiło stworzenie optymalnej kompozycji wodoru z gazem ziemnym oraz osiągnięcie wysokiego stopnia zastąpienia oleju napędowego paliwem gazowym w badanym silniku. W ramach realizacji doktoratów zbudowano stanowisko doświadczalne z silnikiem 1.3 SDE wyposażone w układ zasilania paliwem gazowym, instalację mieszania gazu ziemnego z wodorem, wieloskładnikowy analizator spalin, licznik cząstek stałych oraz zadymienia. Zainstalowane na stanowisku otwarte systemy pomiarowe umożliwiają określenie wielu parametrów pracy silnika i układów zasilania takich jak: moc, moment obrotowy, zużycie paliwa podstawowego, zużycie gazu ziemnego i wodoru, skład spalin oraz cząstek stałych, a także inne wielkości niezbędne do zobrazowania stanu pracy silnika oraz innowacyjnej instalacji zasilania w paliwo gazowe. Stanowisko umożliwia kompleksowe badania niezbędne do analizy wpływu ilości paliwa gazowego oraz zawartości wodoru w tym paliwie na osiągi dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym.

Na co dzień doktoranci realizują swoje prace w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji, wchodzącego w skład Instytutu Pojazdów Mechanicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Obszarem ich zastosowania są paliwa alternatywne do zasilania współczesnych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym, a w szczególności paliwa gazowe takie jak CNG, LNG H2, czy HCNG (tj. mieszaniny wodoru i metanu). Swoje prace doktorskie realizują pod kierownictwem dr. hab. inż. Tadeusza Dziubaka, prof. WAT, natomiast dr inż. Mirosław Karczewski jest ich promotorem pomocniczym.

Pierwsze miejsce w konkursie Drive Innovation zdobyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej za projekt „Ograniczenie emisji spalin za pomocą ogniw fotowoltaicznych III generacji”. Trzecia nagroda, za projekt „Układ magazynowania energii w pojazdach wyczynowych”, trafiła do zespołu z Politechniki Śląskiej. Jury przyznało także wyróżnienie dla doktorantów WAT w postaci wizytacji Zakładu Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej.

Oprac. mgr inż. Janusz Chojnowski
mgr inż. Grzegorz Szamrej
dr inż. Mirosław Karczewski
fot. Katarzyna Kowalewska, Mirosław Karczewski

Laureaci finału konkursu Drive Innovation 2022
Fot. 2. Laureaci finału konkursu Drive Innovation 2022