I Konferencja dotycząca Bezzałogowych Systemów Autonomicznych

 

I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 1. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


W dniach 20–21 października 2022 r. odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej I Konferencja „Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems”, zorganizowana przez Centrum Robotów Mobilnych i Platform Bezzałogowych WAT. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. Przemysław Wachulak.

Konferencja dotyczyła wyzwań i możliwości, jakie stwarzają technologie bezzałogowe oraz nowych technik realizacji zadań bojowych i ich wpływu na taktykę. Z uwagi na szeroki i zróżnicowany obszar tematyczny spotkania, obrady podzielono na trzy panele:

 • Kierunki i problemy rozwoju platform bezzałogowych;
 • Taktyczne możliwości wykorzystania platform bezzałogowych;
 • Rozwój technologii platform bezzałogowych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Departamentu Innowacji MON, Agencji Uzbrojenia, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego, Akademii Marynarki Wojennej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz wielu uczelni cywilnych, instytutów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw specjalizujących się w systemach bezzałogowych.

Zagadnienia omawiane przez przedstawicieli WAT:
 • Cele i kierunki działania Centrum Robotów Mobilnych i Platform Bezzałogowych oraz znaczenie testów funkcjonalnych w przyspieszeniu rozwoju systemów bezzałogowych, dr inż. Marian Łopatka – kierownik CRMiPB WAT;
 • Kierunki rozwoju technologii bezzałogowych na przykładzie EDA, dr inż. Filip Polak;
 • Zagrożenia, jakie mogą stwarzać dla bezpieczeństwa państwa małe bezzałogowe statki powietrzne, dr hab. inż. Krzysztof Falkowski;
 • Możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby ognia artylerii, ppłk. rez. dr inż. Sławomir Krzyżanowski;
 • Możliwości wykorzystania BSP do wsparcia realizacji zadań inżynieryjnych, płk rez. dr Wiesław Kuchta;
 • Techniczne możliwości i ograniczenia powietrznych systemów bezzałogowych do wsparcia wojsk inżynieryjnych, dr hab. inż. Krzysztof Falkowski;
 • Nowe koncepcje realizacji zadań inżynieryjnych z wykorzystaniem ugrupowań/rojów robotów, dr inż. Marian Łopatka;
 • Metody sterowania pojazdem autonomicznym z wykorzystaniem uproszczonych modeli referencyjnych oraz regulatorów, dr inż. Andrzej Dębowski;
 • Propozycje nowych konstrukcji kół do bezzałogowych pojazdów specjalnych, kpt. mgr inż. Marcin Żmuda;
 • Możliwości kształcenia w WAT na nowym kierunku studiów – Inżynieria Platform Bezzałogowych, ppłk dr inż. Maciej Henzel;
 • Osiągnięcia WAT w dziedzinie projektowania i rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych, ppłk dr inż. Łukasz Kiszkowiak;
 • Osiągnięcia WAT w dziedzinie projektowania i rozwoju Bezzałogowych Platform Lądowych, a zwłaszcza robotów inżynieryjnych, dr inż. Mirosław Przybysz;
 • Metody zwiększania efektywności wprowadzania do Sił Zbrojnych nowych technologii i ograniczania ryzyka projektów badawczo-rozwojowych, dr inż. Marian Łopatka.

Podczas debat i dyskusji wskazano kierunki i cele najbliższych badań oraz podkreślono potrzebę kontynuowania tego typu spotkań, jako forum wymiany wiedzy w obszarze Bezzałogowych Systemów Autonomicznych. Konferencję połączono z warsztatami „Technologie bezzałogowych systemów powietrznych i lądowych”.

Paulina Arciszewska-Siek
fot. Krzysztof Korzeniewski

I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 2. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 3. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 4. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 5. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 6. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems


I Konferencja <i>Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems</i>
Fot. 7. I Konferencja Bezzałogowe Systemy Autonomiczne – Unmanned Autonomous Systems