Współpraca z PIT-RADWAR S.A.

 

Wojskowa Akademia Techniczna zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z czołowym dostawcą urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych RP. Umowę podpisali 9 listopada 2022 r. Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Prezes spółki PIT-RADWAR dr inż. Przemysław Kowalczuk oraz Członek Zarządu Piotr Górzyński.

Realizując założenia współpracy, Wojskowa Akademia Techniczna będzie informować swoich studentów i absolwentów za pośrednictwem Biura Karier o ofertach praktyk, staży i pracy w PIT-RADWAR S.A. W planach jest również organizowanie spotkań z przedstawicielami firmy jako potencjalnymi pracodawcami.

Jak podkreślił Rektor-Komendant WAT, zawarte porozumienie umożliwi weryfikację nabytych umiejętności studentów WAT w firmie przemysłowej, jak również rozszerzy dotychczasową współpracę naukowo-badawczą uczelni i spółki.

„Specyfika spółki PIT-RADWAR koreluje z działalnością dydaktyczną oraz badawczą naszych wydziałów akademickich, a także zainteresowaniami samych studentów. Wojskowa Akademia Techniczna jest otwarta na współpracę z przemysłem, czego przykładem mogą być dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie z PIT-RADWAR S.A., m.in. w zakresie radiolokacji, radioelektronicznych systemów rozpoznania czy systemów automatyzacji i wspomagania dowodzenia. Jako wiodąca uczelnia wojskowo-cywilna mamy dominujący udział w badaniach naukowych i opracowywaniu nowoczesnych technologii na rzecz bezpieczeństwa i  obronności państwa we współpracy z partnerami przemysłowymi” – powiedział Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Dodał, że unikalne kierunki kształcenia w naszej uczelni, m.in. Wydziału Inżynierii Mechanicznej czy Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, mogą zaowocować współpracą w realizacji prac inżynierskich i magisterskich oraz stać się zachętą do realizacji wspólnych doktoratów wdrożeniowych w Szkole Doktorskiej WAT.

W ramach podpisanego porozumienia PIT-RADWAR S.A. zobowiązał się wspierać Akademię i zacieśniać współpracę pomiędzy otoczeniem gospodarczym i nauką. Firma zobowiązała się także do przyjęcia i zapewnienia niezbędnych warunków do odbycia praktyk dla określonej liczby studentów, z uwzględnieniem potrzeb WAT i swoich możliwości. „Przed nami zadanie wychowania nowych zespołów do realizacji bardzo konkretnych działań, które uwzględniliśmy w porozumieniu. To, co się teraz tworzy między firmą PITRADWAR a Wojskową Akademią Techniczną będzie pewną referencją dla innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – podkreślił Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk.

Uczestnicząca w spotkaniu prorektor dr. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT dodała, że współpraca w zakresie praktyk i staży to obopólna korzyść. „Jestem przekonana, że nasi absolwenci są w stanie zapełnić wszelkie luki kadrowe Państwa firmy, zarówno od strony technicznej, jak i procesowej. Oferowane przez Waszą firmę nieodpłatne praktyki oraz płatne staże stanowią dla studentów niezwykle cenną możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia” – powiedziała.

Wojskową Akademię Techniczną w spotkaniu reprezentowali również przedstawiciele wydziałów: Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej oraz Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, a także Biura Karier.

Ewa Jankiewicz – rzecznik prasowy WAT
fot. Katarzyna Puciłowska
źródło: wojsko-polskie.pl/wat

 

Grupa osób uczestnicząca w podpisaniu porozumienia o współpracy, stojąca na holu głównym Sztabu WAT.
Fot. 1. Współpraca z PIT-RADWAR S.A.

Przedstawiciel WAT i PIT-Radwar S.A. siedzący przy stole podpisują dokument porozumienia. W tle godło Akademii oraz 2 flagi.
Fot. 2. Współpraca z PIT-RADWAR S.A.

Przedstawiciel WAT i PIT-Radwar S.A. siedzący przy stole podpisują dokument porozumienia.  W tle godło Akademii oraz 2 flagi.
Fot. 3. Współpraca z PIT-RADWAR S.A.

Przedstawiciel WAT i PIT-Radwar S.A. stojąc uściskują sobie dłoń na znak podpisania porozumienia.  W tle godło Akademii oraz 2 flagi.
Fot. 4. Współpraca z PIT-RADWAR S.A.