Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława JUDY

 

 

Rada Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Mechaniczna” zawiadamia, że w dniu 12.12.2022 r. o godz. 12:00 w sali nr 34, w budynku nr 62 Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława JUDY na temat: „Eksperymentalne badania właściwości elektroreologicznych olejów smarujących zawierających ciecz jonową”.

Szczegóły obrony i rozprawy doktorskiej dostępne są tutaj.

Zawiadomienie o obronie