Sukces doktorantów w konkursie na projekty systemów bezzałogowych

 

Laureaci konkursu MON na projekt systemu bezzałogowego
Fot. 1. Laureaci konkursu MON na projekt systemu bezzałogowego

Doktoranci Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej zajęli I miejsce w drugiej edycji konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za realizację bezzałogowych systemów: powietrznego, lądowego lub morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, w kategorii wsparcie. Por. Dariusz Kalinko oraz kpt. Marcin Dejewski opracowali koncepcję, zaprojektowali i zbudowali system bezzałogowy o nazwie Lekka Platforma Ewakuacyjna - „Łasica”.

Uczestnicy konkursu mogli złożyć pracę indywidualnie lub zespołowo. W tegorocznej edycji zgłoszono 40 koncepcji projektów, z czego 25 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Zrealizowano łącznie 23 projekty, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Tematyka rywalizacji dotyczyła zagadnień związanych z technologiami, techniką i inżynierią wykorzystywaną w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń, podsystemów i systemów znajdujących zastosowanie w powietrznych, lądowych lub morskich platformach bezzałogowych oraz powiązanych z nimi stacjach kierowania i kontroli.

Zgłoszone projekty nagrodzono w czterech kategoriach: bezzałogowe systemy operacyjno-rozpoznawcze, bojowe, amunicja krążąca oraz wsparcie. W kategorii wsparcie zwyciężył projekt Lekkiej Platformy Ewakuacyjnej „Łasica”. Platforma o napędzie elektrycznym, umożliwia ewakuację rannego żołnierza poprzez zdalne podjęcie poszkodowanego i przetransportowanie do strefy bezpiecznej w możliwie najkrótszym czasie. Podejmowanie rannego odbywa się z wykorzystaniem systemu złożonego z noszy ratunkowych z układem załadunku oraz zdalnej regulacji wysokości zawieszenia. Platforma sterowana jest w trybie teleoperacji, z wykorzystaniem systemu wizyjnego opartego o zestaw kamer i monitorów. „Łasica” może również być stosowana do transportu wyposażenia lub oporządzenia, dostarczania środków zaopatrzenia na pole walki lub jako nośnik środków rażenia ogniowego, sensorów czy aparatury rozpoznawczej.

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia 2022 r. w Klubie WAT. Nagrody zespołom wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Wśród laureatów są młodzi konstruktorzy z Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej.

fot. Alicja Szulc
źródło: wojsko-polskie.pl/wat