Naukowiec WAT laureatem Programu LIDER

 

Fot. 1.	Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński -  laureatem Programu LIDER
Fot. 1. Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński - laureatem Programu LIDER

Projekt dr. inż. Janusza Kluczyńskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej otrzymał finansowanie w trzynastej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Laureat z WAT będzie realizował projekt pt. „Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania dwuelementowych, zoptymalizowanych topologicznie kół zębatych o zębach prostych z wykorzystaniem selektywnego laserowego stapiania proszków metali oraz innowacyjnych połączeń kształtowo-wciskowych wykonanych metodą utwardzania laserowego”. Otrzymane dofinansowanie to 1 485 653,75 zł.

Jak wyjaśnia naukowiec, w ramach projektu powstanie nowy proces technologiczny produkcji kół zębatych łączący zalety wytwarzania przyrostowego, potocznie nazywanego drukiem 3D, oraz konwencjonalnego. „Zaproponowana konstrukcja koła zębatego łączy potencjalnie sprzeczne parametry – niską masę i wysoką wytrzymałość, przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów wytwarzania, zwłaszcza w przypadku produkcji nisko seryjnej. Tego typu rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące wymagania przemysłu lotniczego, energetycznego, motoryzacyjnego czy maszynowego. Istotną nowością w produkcji kół zębatych jest połączenie zoptymalizowanej topologicznie i wytworzonej przyrostowo piasty z konwencjonalnie wykonanym wieńcem zębatym przy zastosowaniu innowacyjnego połączenia kształtowo-wciskowego opracowanego w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej” – mówi dr inż. Janusz Kluczyński.

Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu możliwa będzie produkcja nowych, modernizacja istniejących, a także regeneracja zużytych kół zębatych wytwarzanych konwencjonalnie poprzez usuwanie zużytej części wieńca zębatego i montaż wytworzonego na nowo odpowiednika. Na tej metodzie będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa produkujące różnego rodzaju urządzenia w oparciu o wymagania stawiane przez tzw. “Industry 4.0”, szczególnie tam, gdzie nie występuje powtarzalność produkcji.

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 36 miesięcy, w dwóch etapach. Najpierw zostanie opracowana technologia wytwarzania modułowych kół zębatych, w ramach której przyrostowo powstanie piasta i konwencjonalnie wyprodukowany wieniec zębaty, natomiast w drugiej części obejmującej badania rozwojowe, podjęte zostaną próby łączenia piast i wieńców zębatych wytworzonych przyrostowo.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodej kadry naukowej w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W XIII konkursie Programu LIDER finansowanie otrzymało 49 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 71 302 491,11 zł.

Ewa Jankiewicz – rzecznik prasowy WAT
fot. archiwum Janusza Kluczyńskiego


Fot. 2.	Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński -  laureatem Programu LIDER
Fot. 2. Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński - laureatem Programu LIDER

Fot. 3.	Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński -  laureatem Programu LIDER
Fot. 3. Naukowiec WAT - dr inż. Janusz Kluczyński - laureatem Programu LIDER