Uczniowie zaprojektowali rozwiązania ułatwiające transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach

 

Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach

W ramach konkursu pod honorowym patronatem Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej uczniowie szkół średnich z całej Polski przygotowali i przedstawili własne koncepcje i projekty ułatwiające korzystanie ze środków transportu indywidualnego osobom o szczególnych potrzebach. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 10 stycznia 2023 r. w WAT.

Rozwiązania przedstawione przez młodzież mają służyć poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i chorych, korzystających ze środków transportu i mobilności indywidualnej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pan dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT przyznała trzy nagrody.

Pierwsze miejsce zdobyła Pani Karolina Anna Sammel, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, za pracę pt. „Podnoszenie bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów przez osoby przewlekle chore, ze szczególnym uwzględnieniem diabetyków”, wykonaną pod kierunkiem naukowym Pani Anny Białożyt.

Drugą nagrodę otrzymał projekt zespołowy pt. „Pojazd elektryczny wspomagający poruszanie się osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i/lub intelektualnymi”. Pracę pod opieką naukową Pana Mariusza Pawlaka wykonali Panowie Stanisław Ciesielski, Kamil Koniak, Krzysztof Buczkowski i Szymon Przywara z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, Technikum nr 4 im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu.

Trzecie miejsce zajęli Pani Oliwia Wlaźlak i Pan Denis Makarski z Technikum nr 13 w Radzionkowie za „Aplikację mobilną – Disabler Drive”. Opiekę naukową nad projektem sprawowała Pani Karolina Bąk.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach", istniejącego w Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutem Transportu Samochodowego. Jak zauważył Rektor-Komendant WAT jednym z zadań Centrum jest propagowanie idei projektowania uniwersalnego w transporcie i mobilności wśród przyszłej kadry technicznej i inżynierskiej, a także wyczulenie i zwrócenie uwagi, m.in. młodemu pokoleniu konstruktorów, na kwestie związane z dostępnością do transportu i mobilności dla różnych grup osób, odpowiadające ich szczególnym potrzebom. „Tym działaniem wpisujemy się do grona czterech ośrodków akademickich w Polsce, które tworząc Centra wiedzy o dostępności nie tylko dostrzegają problemy związane z wkluczeniami społecznymi, ale też aktywnie im przeciwdziałają. Miło mi gościć w Akademii młodzież dostrzegającą potrzeby innych, często słabszych” – wyjaśnił gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Pani Prof. Monika Mynarska z Instytutu Psychologii UKSW zwróciła uwagę na społeczny aspekt projektów i jego interdyscyplinarną formułę. Podkreśliła, że zarówno w projekcie Centrum, jak i w samym konkursie spotkały się ze sobą nauki społeczne z inżynieryjnymi, co daje dodatkowy efekt synergii. „Psychologom szczególnie leży na sercu uwrażliwianie na potrzeby ludzi, którzy są w innej sytuacji niż my. I to właśnie bariery, jakie stoją na drodze osób przewlekle chorych, starszych czy z niepełnosprawnościami miały zainspirować młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Jako psychologowie z wielkim zadowoleniem ocenialiśmy sposób, w jaki udało się Państwu odpowiedzieć na zadania, obawy i zagrożenia związane z aspektem przemieszczania się osób o szczególnych potrzebach” – tłumaczyła psycholog, Pani Prof. Monika Mynarska.

Przewodniczący komisji konkursowej nie krył zaskoczenia nagrodzonymi pracami. „Państwa projekty cechuje niezwykła dojrzałość, interesujące, inteligentne rozwiązania, wrażliwość i empatia na potrzeby osób, do których projekty są skierowane. Konkurs odniósł sukces, wzbudzając wśród młodzieży zainteresowanie tak ważnym aspektem życia osób będących w trudniejszej sytuacji. Mam nadzieję, że przyczyni się też do upowszechnienia idei projektowania uniwersalnego, najpierw na zajęciach pozalekcyjnych, a z czasem wejdzie także do podstaw programowych szkół. Dla nas jest zachętą do organizowania kolejnych edycji konkursu” – dodał Pan dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, kierownik projektu Centrum Wiedzy o Dostępności.

Nagrody laureatom wręczył Rektor-Komendant WAT, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. W uroczystości wzięli udział także m.in. opiekunka merytoryczna projektu CWOD z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pani dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni oraz Koordynatorka projektu CWOD z Instytutu Transportu Samochodowego Pani dr Beata Stasiak-Cieślak. Obecni byli także: Pani dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT (Prorektor ds. studenckich WAT), Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT), Pan dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT (wicedyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu WIM WAT) oraz Pan dr Dominik Gołuch (koordynator projektu CWOD ze strony UKSW).

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. Opiekunowie naukowi prac będą mogli skorzystać ze szkoleń specjalistycznych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Transportu Samochodowego.

Paulina Arciszewska-Siek, Piotr Kwitowski
Zdjęcia: Mariusz MaciejewskiFot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 4. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 5. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 6. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 7. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 8. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach


Fot. 1. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach
Fot. 9. Laureaci konkursu dot. rozwiązań ułatwiających transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach