REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

 

Fot. Informacja o rekrutacji
Fot. Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA


Przypominamy o trwającej rekrutacji na studia cywilne II stopnia na kierunkach realizowanych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej, tj.:

Rekrutacja trwa do 14 lutego 2023 r., a studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach studiów:
  • identycznych jak realizowane w WAT,
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji można znaleźć na stronie Wojskowej Akademii Technicznej.