ERASMUS+ rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024

 

Fot. 1. Logo programu Erasmus+
Fot. 1. Logo programu Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 8 MARCA DO 17 MARCA 2023 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów ( I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. Zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego;
 5. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 6. Dokumenty potwierdzające:
  • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
  • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
  • Inne dodatkowe osiągnięcia.


Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA
Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/