Spotkanie przedstawicieli WIM i WORD Warszawa

 

Fot. 1. Grupa stojących osób; uczestnicy spotkania
Fot. 1. Uczestnicy spotkania (od lewej): dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, zastępca dyrektora IPiT WIM, Adam Bernard, dyrektor ds. szkoleń Toru Modlin, Rafał Zięba, Prezes Zarządu Toru Modlin, dr hab. inż. Jerzy Jackowski, dyrektor IPiT WIM, Piotr Kwitowski, koordynator studiów TPKEK WAT, Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie.

15 marca 2023 r. przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej: dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT - Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu WIM, dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT- Zastępca Dyrektora IPiT WIM oraz Piotr Kwitowski- Koordynator studiów podyplomowych „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” spotkali się z Prezesem „Toru Modlin”, Panem Rafałem Ziębą.

Spotkanie miało na celu bezpośrednie zapoznanie się z torem jazdy oraz uzgodnienie warunków i możliwości współpracy naszej uczelni z najnowocześniejszym obiektem stworzonym na potrzeby szkolenia kierowców w Polsce.

Tor Modlin posiada wszystkie elementy niezbędne do szkolenia kierowców, w tym. m.in. płyty poślizgowe, kurtyny wodne, szarpaki, wyskakujące przeszkody. Profesjonalni instruktorzy prowadzą treningi i szkolenia m.in. dla osób o szczególnych potrzebach (np. osób starszych), gdzie zwracają szczególną uwagę na zachowania poprawiające bezpieczeństwo jazdy w warunkach ekstremalnych.

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu zamierza współpracować z firmą Tor Modlin m.in. przy realizacji części praktycznej szkolenia studentów WIM oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także przy przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych.

Fot. 2. Samochód testowy.
Fot. 2. Samochód użyty do testów.

Fot. 3. Samochód testowy
Fot. 3. Test na specjalnych torze treningowym

Fot. 4. Samochód testowy
Fot. 4. Test na specjalnych torze treningowym