XXXVI Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

 

Fot. 1. Logo Konferencji PRMR
Fot. 1. Logo Konferencji PRMR

W dniach 28.02-03.03.2023 r. odbyła się XXXVI Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”. Po dwóch latach, spotkań on-line (wymuszonych restrykcjami pandemicznymi), konferencja została zorganizowana stacjonarnie, po raz pierwszy w nowym miejscu – w hotelu Uroczysko w Cedzynie. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Patronat honorowy konferencji objęli: JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Łagodę zaprezentowano referaty plenarne, wygłoszone przez prof. dr. hab. inż. Janusza Szpytko (AGH) oraz dr. hab. inż. Zbigniewa Żebrowskiego (PW). Konferencja obfitowała w prezentacje osiągnięć naukowych, między innymi z zakresu eksploatacji, projektowania i diagnostyki maszyn roboczych i platform bezzałogowych oraz trwałości zmęczeniowej elementów maszyn, a także była okazją do wymiany doświadczeń podczas towarzyskich spotkań.

Wydarzenie to zebrało przedstawicieli środowiska naukowego z całej Polski, m.in. z: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Każda z wymienionych jednostek dzięki swemu udziałowi przyczyniła się do niebywałego sukcesu tejże konferencji.

Komitet Naukowy Konferencji postanowił uhonorować Medalem PRMR osoby szczególnie zasłużone dla jej rozwoju. Jedną z nich był prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka, wyróżniony „za twórczą aktywność i nieoceniony wkład w rozwój Konferencji”. Szczególne wyrazy podziękowania skierowane zostały także w stronę młodych naukowców. Wśród wyróżnionych autorów najlepszych referatów sesji „doktoranckiej” znaleźli się: kpt mgr inż. Marcin Dejewski i por. mgr inż. Dariusz Kalinko – realizujący swoje prace doktorskie w IRiKM.

Na zakończenie obrad wszyscy członkowie Komitetu Naukowego wyrazili swoje wielkie uznanie dla: Przewodniczących Komitetu Organizacyjnego (prof. dr. hab. inż. Lucjana Śnieżka i dr. hab. inż. Andrzeja Typiaka, prof. WAT), Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (dr. inż. Krzysztofa Grzelaka), Sekretarza ds. organizacyjnych (kpt. mgr inż. Agnieszki Klimek), Sekretarza ds. informatycznych (dr. inż. Rafała Typiaka) oraz członków Komitetu Organizacyjnego (dr. inż. Mirosława Przybysza, dr. inż. Piotra Krogula oraz dr. inż. Karola Cieślika), za podjęcie się i zorganizowanie w systemie stacjonarnym XXXVI Konferencji PRMR po okresie przerwy spowodowanej pandemią.

Tekst: dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT

Fot. 2. Logo Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn
Fot. 2. Logo Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn