Dzień Otwarty w WIM

 

Fot. 1. Pojazd borsuk jadący po piaszczystej ziemii z roślinnością.
Fot. 1. Prezentacja oferty kształcenia WIM

21 kwietnia 2023 r. odbył się Dzień Otwarty na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Gościliśmy w Wydziale uczniów z dwóch warszawskich szkół średnich – Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji oferty kształcenia w Wydziale wygłoszonej przez Prodziekana ds. Studenckich – ppłk. dr. inż. Krzysztofa Gocmana. Kolejnym punktem programu była prezentacja trzech kół naukowych działających przy WIM – Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Koła Naukowego Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania oraz Koła Naukowego Silniki i Napędy „Silny”. Opiekunowie Kół zaprezentowali obszary działalności Kół oraz wybrane wyniki prac studenckich. Na zakończenie tej części wizyty przedstawiciel sekcji ds. rekrutacji przedstawił gościom zasady rekrutacji do Wojskowej Akademii Technicznej.

Po części wstępnej uczniowie wraz z opiekunami udali się do poszczególnych jednostek organizacyjnych WIM celem zapoznania się z bazą dydaktyczną i naukową Wydziału.

W Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn zaprezentowano:

  • Laboratorium Hydrotroniki (Największe w Europie laboratorium dydaktyczne z komponentami przemysłowymi do nauki budowy i konstrukcji układów hydrostatycznych i sterowania nimi);
  • Laboratorium Wirtualnego Pola Walki VBS (Prezentacja stanowisk z wirtualną rzeczywistością);
  • Plac Maszyn Inżynieryjnych (Pokaz statyczny maszyn inżynieryjno-budowlanych);
  • Pracownię Druku 3D (Pokaz pracy i możliwości druku 3D techniką FDM);
  • Pracownię Zaawansowanych Technik Spajania Materiałów (Stanowisko spawania techniką laserową z wykorzystaniem robota przemysłowego Fanuc 710i).

W Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej wizyta w 2 pracowniach:
  • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (Stanowiska do badań wytrzymałości materiałów w zakresie statycznych i dynamicznych obciążeń o różnej prędkości oddziaływania);
  • Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości i Analizy Ruchu (Pracownia wyposażona w aparaturę umożliwiającą badania ruchu ciała człowieka umieszczonego w wirtualnej przestrzeni 3D).

W Instytucie Pojazdów i Transportu wizyta w 3 pracowniach:
  • Pracownia mechatroniczna (Stanowisko do nauki budowy i diagnostyki pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zestaw do obsługi kół z układami TPMS);
  • Pracownia Diagnostyki Samochodowej (Stanowisko do nauki diagnostyki wybranych podzespołów pojazdów);
  • Pracownia Mechatroniki Samochodowej (Stanowisko do nauki budowy i  diagnostyki wybranych podzespołów elektronicznych i wykonawczych pojazdów).

Na zakończenie wizyty uczniowie wraz z opiekunami udali się do budynku nr 28 (Hangar PTW), gdzie pracownicy Parku zapoznali gości z wybranymi egzemplarzami sprzętu wojskowego. Dzień otwarty zakończyliśmy poczęstunkiem dla zwiedzającym (grochówka wojskowa).

ppłk dr inż. Krzysztof Gocman
zdjęcia: Katarzyna Puciłowska

Fot. 2. Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości i Analizy Ruchu
Fot. 2. Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości i Analizy Ruchu

Fot. 3.	Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Fot. 3. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Fot. 4.	Pracownia Mechatroniki Samochodowej
Fot. 4. Pracownia Mechatroniki Samochodowej

Fot. 5.	Pracownia Druku 3D
Fot. 5. Pracownia Druku 3D

Fot. 6.	Laboratorium Hydrotroniki
Fot. 6. Laboratorium Hydrotroniki

Fot. 7. Hangar PTW.
Fot. 7. Hangar PTW

Fot. 8. Hangar PTW.
Fot. 8. Hangar PTW