Nagrody na studenckiej konferencji CERC

 

Fot. 1. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 1. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej zostali nagrodzeni za referaty wygłoszone na 33. międzynarodowej studenckiej konferencji CERC, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. w Bukareszcie. Organizatorem wydarzenia jest Military Technical Academy w Rumunii.

W konferencji uczestniczyło 264 studentów z 27 uniwersytetów i akademii z 9 krajów (Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Włoch, Polski, Ukrainy i Rumunii). Zaprezentowano 195 artykułów naukowych. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali studenci z trzech wydziałów akademickich: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Inżynierii Mechanicznej oraz Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Za wygłoszone referaty, w poszczególnych panelach tematycznych, siedmioro studentów Wojskowej Akademii Technicznej zostało nagrodzonych.

Pierwsze lokaty:

  • sierż. pchor. Michał Lutyk z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Preliminary Design of the Replica of 9 mm MORS Submachine Gun”, panel Armament Systems
  • sierż. pchor. Adam Wójcik z Wydziału Inżynierii Mechanicznej za referat pt. „Research on the Friction Stir Welding of AA2024 Alloy”, panel Automotive Engineering and Materials Technology
  • sierż. pchor. Mikołaj Odziemek z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Avionics System of Mini Fixed-Wing UAV,” panel Robotics, Automation and Electronic Systems
  • st. kpr. pchor. Mikołaj Konopacki z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Evaluation of Crew Training Effectiveness in Military: Experimental Study of a Virtual Reality Simulator”, panel Millitary Science

Drugie lokaty:
  • st. kpr. pchor. Tomasz Jeżak z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Comparison of Numerical Formulations Applied in Terminal Ballistic Impact Problem Analyses”, panel Armament Systems
  • Aneta Misiak i Maciej Jaskólski z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Unmanned Flying Platform Ardea-1”, panel Areospace and Engineering

Trzecia lokata:
  • Szymon Kwiecień z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa za referat pt. „Pushing the Limits of Flight: A Self-Designed Multi-Rotor Aircraft”, panel Mechanical Engineering

Studenci WAT zostali nagrodzeni również we wcześniejszych edycjach tej jednej z największych konferencji studenckich w Europie.

źródło: wojsko-polskie.pl/wat
płk Mariusz Gontarczyk
fot. MTAFot. 2. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 2. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Fot. 3. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 3. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Fot. 4. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 4. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Fot. 5. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 5. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Fot. 6. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 6. Nagrody na studenckiej konferencji CERC

Fot. 7. Nagrody na studenckiej konferencji CERC.
Fot. 7. Nagrody na studenckiej konferencji CERC