Wizyta delegacji WIM w Patronackiej Szkole w Górze

 

W dniach 19-21 kwietnia 2023 r., na zaproszenie dyrektora i samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego, delegacja z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT – pod przewodnictwem Zastępcy Dziekana WIM, dr. hab. inż. Jarosława Ziółkowskiego – gościła w Górze.
W składzie delegacji znaleźli się także: kierownik działu administracyjno-technicznego – Cezary Danielski, kierownik dziekanatu – Robert Kossowski, pracownicy, studenci i podchorążowie.

Fot. 1. Wizyta delegacji WIM w Patronackiej Szkole w Górze - na zdjęciu Zastępca Dziekana WIM, płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski.
Fot. 1. Wizyta delegacji WIM w Patronackiej Szkole w Górze - na zdjęciu Zastępca Dziekana WIM, płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski


Należy podkreślić, że Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT patronuje Zespołowi Szkół, jako jednej z sześciu szkół noszących imię gen. Sylwestra Kaliskiego i utrzymuje ze szkołą stały kontakt, aktywnie uczestnicząc w jej życiu przez cały rok.

Przedstawiciele WIM uczestniczyli w dwóch wydarzeniach: w turnieju piłki siatkowej im. prof. Henryka Hryniewicza oraz w targach edukacyjnych.

W pierwszym dniu wzięli udział w turnieju piłki siatkowej – w XIV Memoriale prof. Henryka Hryniewicza, który odbył się w Hali „Arkadia”.

Fot. 2. Medale dla zwycięzców w XIV Memoriale prof. Henryka Hryniewicza.
Fot. 2. Medale dla zwycięzców w XIV Memoriale prof. Henryka Hryniewicza

Turniej, mający czternastoletnią tradycję, utrwala pamięć o tragicznie zmarłym pasjonacie piłki siatkowej, nauczycielu języka polskiego z Zespołu Szkół – profesorze Henryku Hryniewiczu.
W tegorocznych rozgrywkach, wzorem lat poprzednich, udział wzięły cztery drużyny: Absolwenci/Nauczyciele Zespołu Szkół w Górze, Uczniowie Zespołu Szkół w Górze, Nadleśnictwo Góra Śląska oraz drużyna WAT.
Otwarcia Turnieju dokonała dyrektor Zespołu Szkół, Pani mgr inż. Ewa Gano, która przywitała licznie zgromadzonych gości, wśród których byli m.in.: delegacja z WAT, przedstawiciele starostwa górowskiego oraz nadleśnictwa.

Fot. 3. Zawodnicy turnieju
Fot. 3. Zawodnicy turnieju


Zawodników uczestniczących w turnieju gorąco dopingowała licznie zgromadzona młodzież górowskich szkół i grupa nauczycieli.
Rozgrywki turniejowe trwały ponad trzy godziny. Kibice mieli okazję obejrzeć ciekawe, budzące wiele emocji i wyrównane mecze.

Fot. 5. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki.
Fot. 4. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki


Fot. 5. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki
Fot. 5. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki


Fot. 6. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki
Fot. 6. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki

Drużyna WAT, w niebieskich strojach, wystąpiła w składzie: por. Wojciech Dawid (kapitan), ppor. Erik Mikulski, sierż. pchor. Kajetan Płachta, st. szer. pchor. Jakub Żuchowski, plut. pchor. Jakub Iskierka, szer. pchor. Dawid Mirota, mgr inż. Aleksandra Lęgas.
Zwycięzcą tegorocznych rozgrywek została drużyna WAT, wszystkie drużyny zostały uhonorowane pucharami i medalami.

Fot. 7. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki.
Fot. 7. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki


Fot. 8. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki.
Fot. 8. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki


Fot. 9. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki.
Fot. 9. Wizyta WIM w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego - turniej siatkówki

W drugim dniu pobytu w Górze delegacja WIM uczestniczyła w targach edukacyjnych dla maturzystów, w których udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych, szkół policealnych i centrów kariery.

Fot. 10. Przedstawiciele WIM na stoisku promującym WAT
Fot. 10. Przedstawiciele WIM na stoisku promującym WAT

Ofertę kształcenia w WAT, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia na kierunkach i w specjalnościach prowadzonych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej, przedstawił płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski. Obecność podchorążego w mundurze i kadry WIM WAT była doskonałą okazją do zaprezentowania Uczelni. Zainteresowani uczniowie dowiedzieli się m.in. jak wygląda aktualna oferta WAT i WIM oraz proces rekrutacji. Targi okazały się idealną okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych kontaktów w wyborze dalszej drogi rozwoju naukowego oraz zawodowego.

Fot. 11. Płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski podczas wizyty w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego.
Fot. 11. Płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski podczas wizyty w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Nasze kontakty z ZS w Górze od lat odbywają się w niepowtarzalnej atmosferze serdecznej gościnności.

Aleksandra Lęgas, Cezary Danielski, Robert Kossowski
Fot: ZS Góra, Cezary Danielski