Wspólna konferencja z PFRON-em

 

Fot. 1. Uczestnicy spotkania dotyczącego podpisania porozumienia.
Fot. 1. Porozumienie dotyczące organizacji konferencji pomiędzy WAT a PFRON


„Mobilność osób o specjalnych potrzebach” to temat konferencji naukowo-szkoleniowej, którą Wojskowa Akademia Techniczna zorganizuje wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmie gen. bryg. inż. dr inż. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.

Porozumienie dotyczące organizacji konferencji podpisali 28 kwietnia 2023 r. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor WAT ds. naukowych i Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON.

Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 października 2023 r. w Klubie WAT i zostanie zorganizowana jako wynik projektu pt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.03.05.00-00-CW07/20. Współorganizatorami wydarzenia są również Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Transportu Samochodowego.

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i możliwościami rozwoju środków transportu indywidualnego wykorzystywanych przez osoby o szczególnych potrzebach, do których zaliczamy seniorów, osoby z niesprawnościami, osłabione chorobami, żołnierzy weteranów oraz ofiary wypadków i katastrof drogowych z zespołem stresu pourazowego. „Podczas konferencji zostaną zaprezentowane przesłanki do doskonalenia pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach, umożliwiające zwiększenie ich mobilności oraz zmniejszające zagrożenia wypadkami drogowymi i powodujące minimalizację ich skutków” – tłumaczy prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor ds. naukowych.

Jak zaznacza dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, celem konferencji będzie również promowanie projektowania uniwersalnego w obszarze transportu indywidualnego, które umożliwia wypracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz standardów usług przyjaznych osobom o szczególnych potrzebach, co jest szczególnie ważne w kontekście kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej.

Program konferencji obejmie wybrane grupy zagadnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych z obszaru rozwoju szerokiej gamy pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach (samochody osobowe, dostawcze, motocykle, skutery, motorowery, rowery, czterokołowce, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektryczne oraz wózki inwalidzkie) w zakresie ich identyfikacji, doskonalenia konstrukcji, technologii naprawy i serwisowania. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z rozwojem tych pojazdów w kontekście zagrożeń wypadkowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Zakładamy, że konferencja i dyskusje jej towarzyszące staną się inspiracją do podejmowania oryginalnych i innowacyjnych badań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym” – dodaje dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Organizatorzy konferencji zapraszają do udziału środowiska naukowe oraz kadrę i studentów uczelni wyższych, nauczycieli szkól średnich, przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, które wspomagają osoby o szczególnych potrzebach oraz wytwarzają produkty na ich rzecz, jak również przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz inne podmioty zainteresowane tematyką.

Zaprezentowane referaty zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych jako materiał szkoleniowy i źródłowy przydatny w pracy i działalności uczestników konferencji.

W ramach konferencji zostanie zorganizowana wystawa producentów pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach.

W spotkaniu w WAT wzięli również udział: Małgorzata Radziszewska – naczelniczka Wydziału ds. Analiz i Wsparcia Departamentu ds. Dostępności PFRON, Filip Pruszkowski – kierownik Biura ds. Komunikacji PFRON, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej, dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu, kierownik projektu "Centrum Wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach" (CWOD) i Piotr Kwitowski – koordynator CWOD.

Ewa Jankiewicz, Piotr Kwitowski
fot. Katarzyna Puciłowska

Fot. 2. Uczestnicy spotkania dotyczącego podpisania porozumienia.
Fot. 2. Porozumienie dotyczące organizacji konferencji pomiędzy WAT a PFRON


Fot. 3. Uczestnicy spotkania dotyczącego podpisania porozumienia.
Fot. 3. Porozumienie dotyczące organizacji konferencji pomiędzy WAT a PFRON


Fot. 4. Uczestnicy spotkania dotyczącego podpisania porozumienia.
Fot. 4. Porozumienie dotyczące organizacji konferencji pomiędzy WAT a PFRON