Technologie przełomowe - kierunek w ramach studiów cywilnych

 

Fot. 1. Technologie WIM w katalogu Innowacje-Wdrożenia-Bezpieczeństwo-Obronność
Fot. 1. Technologie przełomowe - kierunek w ramach studiów cywilnych


Kierunek Technologie przełomowe stanowi nową ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie innowacyjnych technologii.

W realizacji tego kierunku biorą udział:

 • Instytut Optoelektroniki,
 • Wydział Elektroniki,
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii,
 • Wydział Cybernetyki,
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej,
 • Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Wojskowa Akademia Techniczna dzięki swojemu potencjałowi i bardzo nowoczesnej bazie dydaktyczno-badawczej może wykształcić kadrę twórczych specjalistów do pracy badawczej i rozwojowej w kluczowych sektorach gospodarki.

Absolwenci kierunku będą mogli kontynuować studia w Szkole Doktorskiej, dołączyć do kadry naukowo-dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej lub podjąć pracę w ośrodkach rozwojowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej i przemysłu cywilnego.

W ramach kierunku uczelnia oferuje kształcenie w siedmiu różnych specjalnościach:
 • technologie optoelektroniczne,
 • systemy elektroniczne i telekomunikacyjne,
 • technologie fotoniczne,
 • technologie maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów,
 • technologie w inżynierii mechanicznej,
 • systemy mechatroniczne,
 • inżynieria lądowa i geoprzestrzenna.

Studia trwają 10 semestrów (5 lat). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku technologie przełomowe oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Rekrutacja dla nowych studentów trwa do 14 lipca poprzez Internetowy Rejestr Kandydatów WAT (IRK).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać również studenci, którzy obecnie studiują na I roku dowolnego kierunku w WAT. Zostaną przyjęci na II rok studiów na kierunku „technologie przełomowe” po spełnieniu wymagań, w tym wyrównaniu różnic programowych. Ponadto, na podobnych zasadach na kierunek „technologie przełomowe” będą mogli się przenieść po I semestrze studenci, którzy od października rozpoczną studia cywilne na innych kierunkach w WAT.