Współpraca z Torem Modlin

 

Fot. 1. Przedstawiciele WIM WAT, Toru Modlin oraz WORD Warszawa
Fot. 1. Przedstawiciele WIM WAT, Toru Modlin oraz WORD Warszawa


Studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej będą odbywać szkolenia praktyczne na Torze Modlin –najnowocześniejszym obiekcie przeznaczonym do szkolenia kierowców w Polsce. Zakres współpracy dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej określa porozumienie podpisane 25 maja 2023 r. pomiędzy Wydziałem a firmą Tor Modlin Sp. z o.o.

Tor Modlin Sp. z o.o. organizuje szkolenia i treningi dla różnych grup kierowców, poprawiając ich technikę kierowania, szczególnie w sytuacjach ekstremalnych, a tym samym zwiększając bezpieczeństwo jazdy.

Podpisana umowa jest wynikiem rozmów przedstawicieli Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT: dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT – dyrektora Instytutu Pojazdów i Transportu, dr. hab. inż. Mirosława Gidlewskiego, prof. WAT – zastępcy dyrektora oraz Piotra Kwitowskiego – koordynatora studiów podyplomowych Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców. Warunki współpracy przedstawiciele WAT uzgodnili z prezesem Toru Modlin Rafałem Ziębą.

Podczas spotkania w Modlinie zapoznano się z torem jazdy, jego możliwościami i rozwiązaniami technicznymi. „Tor Modlin posiada wszystkie elementy niezbędne do szkolenia kierowców, w tym m.in. płyty poślizgowe, kurtyny wodne, szarpaki, wyskakujące przeszkody. Profesjonalni instruktorzy prowadzą treningi i szkolenia, m.in. dla osób o szczególnych potrzebach np. osób starszych, podczas których zwracają szczególną uwagę na zachowania poprawiające bezpieczeństwo jazdy w warunkach ekstremalnych” – wyjaśnia prof. Jerzy Jackowski.

Z Toru Modlin będą mogli korzystać słuchacze studiów podyplomowych, m.in. Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców, a także studenci studiów I i II stopnia, m.in. kierunku mechanika i budowa maszyn, specjalności pojazdy samochodowe i specjalne.

Piotr Kwitowski
fot. źródło Tor Modlin Sp. z o.o.


Fot. 2. Jazdy testowe na Torze Modlin
Fot. 2. Jazdy testowe na Torze Modlin


Fot. 3. Jazdy testowe na Torze Modlin
Fot. 3. Jazdy testowe na Torze Modlin