Podchorążowie na zajęciach w 1 WBKPanc – zapoznanie z czołgiem Leopard 2

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku podchorążowie II, III i IV roku studiów specjalności czołgowo-samochodowej uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w 1 WBPanc w Wesołej. Celem zajęć było praktyczne przybliżenie zagadnień dotyczących eksploatacji czołgów Leopard 2.
Zajęcia zainicjowane przez dr. inż. Jarosława Kończaka przygotowane i przeprowadzone przez kadrę 1 WBKPanc podzielono na dwa bloki tematyczne.
W ramach pierwszego bloku (prezentacja) podchorążowie zostali zapoznani z podstawami systemu eksploatacji niemieckiego sprzętu gąsienicowego, w tym z zakresami poszczególnych obsługiwań technicznych czołgów, w szczególności podwozia oraz systemu uzbrojenia.

Grupa podchorążych stojąca przy czołgu. Podchorążowie uczą się budowy czołgu.
Instruktaż bhp przed rozpoczęciem szkolenia

Grupa podchorążych zapoznająca się z budową czołgu. Część osób stoi przy czołgu; kilka osób stoi na elementach czołgu.
Zapoznanie z czołgiem Leopard 2PL

W ramach drugiego bloku zaprezentowano podchorążym wybrane czynności wykonywane podczas obsługiwania systemu uzbrojenia czołgu – przegląd F2 (uzbrojenia). Studenci zapoznali się także z czołgiem oraz przeznaczonym do zabezpieczenia obsługiwania jego układów stabilizacji i uzbrojenia pokładowego dedykowanym ruchomym warsztatem obsługowo-naprawczym typu RWEM na podwoziu zmodernizowanego samochodu Star 266M2. Uzupełnieniem tej części zajęć był pokaz sprawdzenia armaty czołgowej, zrealizowany na specjalnym stanowisku diagnostycznym z wykorzystaniem urządzenia komputerowego do weryfikacji stanu powierzchni przewodu lufy. W kolejnej części zajęć studenci mieli możliwość obserwacji czynności obsługowych wchodzących w zakres przeglądu F3 podwozia, wykonywanych przez kompanię remontową. Podchorążym zademonstrowano między innymi demontaż zespołu napędowego czołgu typu PowerPack, sposób obsługiwania i sprawdzenia (testy funkcjonalne) silnika MTU po demontażu z czołgu, umieszczonego na dedykowanym podeście oraz zestawy typu MES przeznaczone do zabezpieczenia obsługiwań czołgu podczas poszczególnych przeglądów (np. F2, F3). Podchorążych zadziwił ogrom skrzyń i wyposażenia specjalistycznego do serwisowania czołgu Leopard 2. O ogromnym zainteresowaniu podchorążych przedstawianą problematyką świadczyła duża ilość pytań zadanych przez nich podczas szkolenia załogom czołgów oraz technikom wykonującym czynności diagnostyczno-obsługowe.

Grupa podchorążych stojąca w hangarze podczas lekcji na temat budowy czołgu.
Pokaz wykonania wybranych czynności obsługowych

 Grupa podchorążych stojąca w sali lekcyjnej zapoznająca się z elementami budowy czołgu.
Zapoznanie z wyposażeniem i oprzyrządowaniem do obsługiwania czołgów Leopard 2

Nad całością perfekcyjnie przygotowanego programu szkolenia podchorążych czuwał absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej pan kpt. mgr inż. Cezary Gromada, a przebieg zajęć wizytował osobiście dowódca brygady pan gen. bryg. Jarosław Górowski. Podczas rozmowy z podchorążymi zachęcał ich do służby w brygadzie pancernej wyposażonej w czołgi Leopard 2A5 oraz Leopard 2PL – polski zmodernizowany wariant Leoparda 2A4.

Grupa podchorążych stojąca przed halą obsługowo-naprawczą.
Omówienie czynności obsługowych przeglądów F2 i F3 przed halą obsługowo-naprawczą

Na zakończenie zajęć podchorążowie na pasie taktycznym obserwowali czołg Leopard 2 poruszający się z włączonym układem stabilizacji armaty czołgowej w trudnym terenie poligonowym.

Czołg jadący po piaszczystej drodze. Czołg prowadzony przez załogę wojskową.
Pokaz właściwości manewrowych czołgu
oraz działania systemu stabilizacji armaty czołgowej

W zajęciach oprócz podchorążych uczestniczyli również nauczyciele akademiccy z Instytutu Pojazdów i Transportu.

Kierownictwo Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT dziękuje dowództwu 1 WBKPanc za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia. Szczególne podziękowania składamy w szczególności panu kpt. mgr. inż. Cezaremu Gromadzie za wysiłek włożony w przygotowanie i realizację szkolenia pomimo realizacji dużej ilości codziennych zadań logistycznych i szkoleniowych brygady.

Opracowali: dr inż. Jarosław Kończak
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie – Jarosław Kończak