Materials – wydanie specjalne dot. modelowania numerycznego oraz badań symulacyjnych dla zastosowań biomechanicznych

 

Baner z informacjami o możliwości publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Materials.

Ciało ludzkie jest złożoną wielowarstwową strukturą składającą się z różnych typów tkanek, kości i płynów, które podlegają złożonym prawom materiałowym i interakcjom. Ograniczenia badań „in vivo” na próbkach ludzkich sprawiły, że modelowanie numeryczne stało się istotnym narzędziem do badania skutków urazów. Modele numeryczne oparte np. na metodzie elementów skończonych i układach wieloczłonowych mogą dostarczyć cennych danych na temat biomechaniki ludzkiego ciała i pomóc w wyjaśnieniu wielu stanów patologicznych. Metody numeryczne często stanowią solidny i wiarygodny sposób przewidywania wpływu zewnętrznych obciążeń mechanicznych na poszczególne struktury biologiczne. Obliczeniowe modele układów biologicznych są rozwijane od wielu lat, osiągając wysoki poziom szczegółowości, złożoności i precyzji.

Dlatego też, niniejsze wydanie specjalne ma na celu zebranie prac prezentujących nowy wkład w rozwój nowoczesnych metod numerycznego modelowania i symulacji w zastosowaniach biomechanicznych.

W tym wydaniu specjalnym spodziewamy się zebrać prace dotyczące tematów, które mogą obejmować, ale nie są ograniczone do badań aspektów ludzkiego ciała i  jego środowiska, modeli materiałów stosowanych w układach biomechanicznych, projektowania wytrzymałości zderzeniowej, biomechaniki zderzeń i wynikających z nich urazów, badań struktury, funkcji i ruchu mechanicznych aspektów systemów biologicznych przy użyciu metod obliczeniowych i eksperymentalnych.

Mile widziane będą prace prezentujące nowe i niepublikowane osiągnięcia w tych dziedzinach, w tym prace przedstawiające eksperymentalną weryfikację modeli komputerowych i modelowania „in silico”.

Edytorem wydania specjalnego jest m.in. dr inż. Kamil Sybilski (IMiIO WIM WAT).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów do wydania specjalnego czasopisma Materials (MDPI).

Więcej informacji na stronach czasopisma Materials:
https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Model_Simul_Biomech