Zebranie organizacyjne osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów NIESTACJONARNYCH I. stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

Osoby zakwalifikowane na niestacjonarne studia l. stopnia w WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ (WIM), na kierunek studiów:

 • logistyka – profil ogólnoakademicki (LOG),
 • mechanika i budowa maszyn (MiBM),
zapraszam w dniu 25 września 2021 r. (sobota), o godzinie 8:00 na spotkanie organizacyjne w AULI budynku nr 135 – Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania przy ul. Kaliskiego 2 , wejście od strony stacji diagnostycznej (mapka).
Spotkanie organizacyjne połączone będzie z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisaniem umowy i dokumentów osobowych.

W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną, wyżej wymienione spotkania organizacyjne planowane w WIM WAT w formie niestacjonarnej mogą odbyć się w formie zdalnej.
Spotkania w formie zdalnej będą odbywały się z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams w planowanych terminach zjazdów. W przypadku zmiany formy przeprowadzenia zajęć informacja będzie zamieszczona na stronie WIM WAT oraz przesłana na adres e-mail podany w trakcie rekrutacji.

Proszę, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:
 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) pozwalający na jednoznaczną identyfikację;
 • środki ochrony osobistej przed COVID-19 (maseczka).

Informuję, iż zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkie osoby przebywające wewnątrz budynków administracyjnych i dydaktycznych uczelni.

Ważne informacje:
 1. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest również przepustką upoważniającą do wejścia na teren „zamknięty” Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie odbywają się zajęcia programowe. Osoby, które nie odbiorą legitymacji ELS (przepustki) nie będą mogły wejść na teren zamknięty WAT i uczestniczyć w zajęciach programowych.
 2. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są planowane i realizowane w trakcie zjazdów w soboty i niedziele. Zajęcia pierwszego zjazdu planowane są w dniach 2-3.10.2021 r. Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 zamieszczono na stronie WIM: https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-rozklady-zajec.html.
 3. Skład osobowy grup studenckich l-go roku studiów będzie podany na spotkaniu organizacyjnym.
 4. Obowiązujące opłaty za I-szy semestr, za legitymację studencką (ELS) 22,00 zł i za kształcenie na studiach niestacjonarnych (logistyka 2500,00 zł, mechanika i budowa maszyn 2600,00 zł) należy wnieść przelewem na indywidualne konto bankowe studenta nie później niż do 30 października 2021 r. Ze względu na różne tytuły ww. opłat przelewy powinny być oddzielne z podaniem tytułu opłaty.

Aby uzyskać indywidualny numer konta bankowego należy zalogować się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS):
 1. Wejść na stronę https://usos.wat.edu.pl
 2. Zalogować się podając:
  • Login: jako identyfikator należy podać adres e-mail (z domeny @student.wat.edu.pl)
  • Hasło: informacje o założonym koncie wysyłane są na podany podczas rekrutacji prywatny adres e-mail.
   Hasła do serwisu USOS studenci mogą zmienić lub zresetować sobie sami podczas logowania wybierając opcję "Zapomniałem hasła" lub wchodząc bezpośrednio na stronę https://haslo.wat.edu.pl
 3. Wybrać zakładkę „DLA STUDENTÓW” --> „PŁATNOŚCI” --> „KONTA BANKOWE UCZELNI” --> „TWOJE KONTA WIRTUALNE”

Informuję, że osoby, które nie odbiorą legitymacji ELS (przepustki) nie będą mogły wejść na teren „zamknięty” WAT i uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym oraz zajęciach programowych odbywanych stacjonarnie.

Obecność na zebraniu organizacyjnym obowiązkowa.