Zebranie organizacyjne dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I. stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

Zapraszam osoby przyjęte na stacjonarne studia l. stopnia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej (WIM WAT), na kierunek studiów:

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (BIB),
 • biogospodarka (BIO),
 • logistyka – profil ogólnoakademicki (LOG),
 • mechanika i budowa maszyn (MiBM),
na spotkanie organizacyjne w formie stacjonarnej według terminarza zamieszczonego w poniższej tabeli. Spotkanie organizacyjne poprzedzone będzie wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), która jest również przepustką upoważniającą do wejścia na teren „zamknięty WAT”, gdzie odbywać się będą zajęcia programowe oraz spotkanie organizacyjne.

Na spotkaniu organizacyjnym będą podpisywane umowy (student-WAT) oraz inne dokumenty.

Kierunek studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Biogospodarka Logistyka
(profil ogólnoakademicki)
Mechanika i budowa maszyn
Data 30 września 2021 r. 29 września 2021 r. 29 września 2021 r. 28 września 2021 r.
Miejsce zbiórki i godzina wejścia na teren zamknięty WAT Osoby przyjęte na studia o nazwiskach zaczynających się na literę:
A ÷ K do godz. 8:30
L ÷ Z do godz. 11:10

Sekcja ds. Rekrutacji WAT,
ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2
Godzina i miejsce spotkania organizacyjnego Osoby przyjęte na studia o nazwiskach zaczynających się na literę:
A ÷ K do godz. 8:50
L ÷ Z do godz. 11:20

Teren „zamknięty WAT” - sala 51 budynek 62 (wejście boczne - I piętro),
ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2
Uwagi Studenci WAT, którzy posiadają legitymację studencką (ELS), stawiają się bezpośrednio na salę 51 budynek 62 na godzinę 8:50 lub 11:20

W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną, wyżej wymienione spotkania organizacyjne planowane w WIM WAT w formie niestacjonarnej mogą odbyć się w formie zdalnej.
Spotkania w formie zdalnej będą odbywały się z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams w tych samych terminach ujętych w powyższej tabeli.
W przypadku zmiany formy przeprowadzenia spotkań informacja będzie zamieszczona na stronie WIM WAT oraz przesłana na adres e-mail podany w trakcie rekrutacji.


Proszę, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała na spotkaniu:
 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem) pozwalający na jednoznaczną identyfikację;
 • środki ochrony osobistej przed COVID-19 (maseczka).
Informuję, iż zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkie osoby przebywające wewnątrz budynków administracyjnych i dydaktycznych uczelni.

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za ELS w wysokości 22,00 zł na indywidualne konto studenta w terminie 30 dni od daty spotkania.

Aby uzyskać indywidualny numer konta bankowego należy zalogować się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS):
 1. Wejść na stronę https://usos.wat.edu.pl
 2. Zalogować się podając:
  • Login: jako identyfikator należy podać adres e-mail (z domeny @student.wat.edu.pl)
  • Hasło: informacje o założonym koncie wysyłane są na podany podczas rekrutacji prywatny adres e-mail.
   Hasła do serwisu USOS studenci mogą zmienić lub zresetować sobie sami podczas logowania wybierając opcję "Zapomniałem hasła" lub wchodząc bezpośrednio na stronę https://haslo.wat.edu.pl
 3. Wybrać zakładkę „DLA STUDENTÓW” --> „PŁATNOŚCI” --> „KONTA BANKOWE UCZELNI” --> „TWOJE KONTA WIRTUALNE”

Dodatkowo, informuję, że:
 • osoby, które nie odbiorą legitymacji ELS (przepustki) nie będą mogły wejść na teren „zamknięty WAT” i uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym oraz zajęciach programowych odbywanych stacjonarnie;
 • zajęcia programowe w semestrze zimowym 2021/2022 rozpoczynają się według rozkładów zajęć zamieszczonych na stronie WIM WAT https://www.wim.wat.edu.pl/index.php/dydaktyka/dydaktyka-rozklady-zajec.html;
 • składy osobowe grup studenckich I. roku studiów będą podane na spotkaniu organizacyjnym.
Obecność na zebraniu organizacyjnym obowiązkowa.