Technologie WIM na MSPO w Kielcach

 

W dniach 7-10 września 2021 r. odbyła się kolejna, XXIX edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jak co roku na targach obecna była delegacja z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Oferta naszej uczelni, która obejmowała technologie opracowane w ramach projektów naukowo-badawczych realizowanych w WAT przy współpracy z przemysłem zbrojeniowym i polskimi firmami, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.


Graf przedstawiający system obrony aktywnej
Fot. 1 System obrony aktywnej

Na kieleckich targach zaprezentowany został system obrony aktywnej przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi bez ich kontaktu z ochranianym obiektem. System sprawdził się w symulowanych warunkach operacyjnych podczas badań poligonowych i uzyskał ochronę patentową. Rozwiązanie opracowało konsorcjum Instytutu Optoelektroniki, Wydziału Elektroniki, Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i AMZ Kutno (realizacja projektu O R00 0082 12 finansowanego ze środków NCBR).

Zdjęcie robota służącego do wsparcia działań wyszukiwania np. IED
Fot. 2 Inżynieryjny robot wsparcia „Rohatyniec”

Na gości MSPO czekał również inżynieryjny robot wsparcia „Rohatyniec” stanowiący odpowiedź na zagrożenia, jakim są miny pułapki i improwizowane ładunki wybuchowe (IED) oraz niewybuchy (UXO). Pozwala on przeszukiwać obszary działania wojsk, w których można się spodziewać zastosowania IED lub UXO. System tworzy sześciokołowy układ jazdy o dużym skoku zawieszenia i napędem na wszystkie koła. W połączeniu z burtowym układem skrętu o zerowym promieniu zawracania, daje on zdolności poruszania się w terenie, przekraczające możliwości standardowych pojazdów wojskowych. Dzięki temu może np. patrolować pobocza dróg. Zastosowany w robocie manipulator ma zasięg ok. 4 m i udźwig 200 kg, co pozwala nie tylko eksplorować trudno dostępne przestrzenie, ale również wydobywać z nich różnego typy obiekty. Drugi z osprzętów umożliwia operowanie ładunkami o masie do 1000 kg i podejmowanie ich z wysokości ok. 1,3 m. Umożliwia też usuwanie (przepychanie) z drogi przemarszu unieruchomionych pojazdów o masie dochodzącej do 2000 kg (projekt współfinansowany przez NCBR w ramach umowy nr INNOTECH-K1/IN1/70/154619/NCBR/12).

Zdjęcie osoby, która ma nałożony na głowę hełm do tlenoterapii pomagający oddychać
Fot. 3 Hełm do tlenoterapii wspomagający leczenie pacjentów z COVID-19

Całkowitym novum, które można było zobaczyć na tegorocznych targach w Kielcach jest hełm do tlenoterapii wspomagający leczenie pacjentów z COVID-19. Projekt powstał jako wynik współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, w tym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej. Z ramienia WAT w realizację projektu na wszystkich etapach zaangażowani byli pracownicy Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Podstawową zaletą hełmu wspierającego proces oddychania jest możliwość uzyskania odpowiednich, regulowanych w zależności od potrzeb wartości ciśnienia. Ponadto, utrzymanie pacjenta w kontrolowanej izolacji oraz filtrowanie wydychanego przez niego powietrza, ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Opracowano 100 kompletnych zestawów hełmów poddanych badaniom klinicznym w Centralnym Szpitalu Klinicznych WUM. Prace projektowe są kontynuowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pt. „Wsparcia szpitali jednoimiennych”.

Zdjęcie kurtki strażackiej; z jednej strony poglądowo naszyto specjalną warstwę ochronną
Fot. 4 Nanokompozytowe warstwy refleksyjne dla ubrań specjalnych

Do poprawy bezpieczeństwa pracy służb w warunkach pożaru, wybuchu gazu czy kontaktu z gorącymi przedmiotami służą nanokompozytowe warstwy refleksyjne dla ubrań specjalnych – to oferta Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Na powierzchnię tkaniny, z której uszyty jest mundur (kurtka, rękawica lub inny element odzieży) nanoszona jest warstwa tytanowo krzemowa o grubości kilkuset nanometrów. Pozwala to wydłużyć czas, w którym nastąpi reakcja bólowa na kontakt z wysoką temperaturą z 10 do 120 sekund. Ta technologia może chronić żołnierzy na polu walki lub wojskowych i strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów. Może zostać wykorzystana do produkcji odzieży hutników, kombinezonów kierowców Formuły 1, górników pracujących w warunkach zagrożenia wybuchem metanu, kurtyn przeciwpożarowych, osłon obrazów w muzeach czy pokryć mebli w salach teatralnych i kinowych.

Zaprezentowane wynalazki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających stoisko Wojskowej Akademii Technicznej. Przedstawiono innowacje, które stanowią cenny wkład w technologie obronne i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Oprócz możliwości przedstawienia dokonań, Targi MSPO umożliwiły również wymianę doświadczeń, a także nawiązanie nowych kontaktów z licznym gronem przedstawicieli branży przemysłu obronnego.

oprac. Ewa Jankiewicz, Karolina Duszczyk
fot. WAT