Podchorążowie budują promy

 

W sierpniu br. podchorążowie II i IV roku studiów, kształceni na specjalności maszyny inżynieryjne, uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym, które jest organizowane corocznie we współpracy i w oparciu o bazę dydaktyczną Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W ramach szkolenia podchorążowie uczestniczyli m.in. w zajęciach z urządzania przepraw mostowych na bazie mostu pontonowego PP-64 znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

W ramach szkolenia podstawowego podchorążowie zapoznali się z przeznaczeniem, wyposażeniem i budową parku PP-64. Uczyli się również rozpiętrzania i spiętrzania bloków, a także wodowania bloków pływających i brzegowych. Po opanowaniu tych czynności przystąpili do nauki łączenia bloków pływających i brzegowych w różne układy konstrukcyjne oraz obsługi wciągarki kotwicznej.

W kolejnym etapie szkolenia specjalistycznego, podchorążowie przystąpili do nauki budowy promu, zasad kotwiczenia oraz obsługi promu w czasie eksploatacji. Podczas realizacji tego etapu studenci zapoznali się także z organizacją i techniką budowy odcinków mostu w różnych układach: wstęgi pojedynczej i podwójnej, wstęgi mieszanej w różnych konfiguracjach oraz zasad ich kotwiczenia.

Źródło: https://cswiich.wp.mil.pl/

Żołnierze stojący na części mostu pontonowego, którzy uczą łączyć się poszczególne elementy
Fot. 1 Nauka łączenia bloków pontonowych

Żołnieże łączą część mostu pontonowego z kutrem
Fot. 2 Dołączanie kutra holowniczego

Grupa żołnierzy jest na pływającym moście pontonowym i odbywa naukę sterowania
Fot. 3 Nauka manewrowania promem

Żołnierze stojący na blokach pontonu, który dopłynął do brzegu i uczą się zakotwiczania
Fot. 4 Kotwiczenie promu

Fotografia przedstawian kilka połączonych bloków pontonów zakotwiczonych przy brzegu; obok, na brzegu, stoją żołnierze.
Fot. 5 Fragment wstęgi mostu pontonowego

Żołnieże uczą się łączenia części pływającej pontony z częścią stałą przymocowaną do brzegu.
Fot. 6 Nauka łączenia bloku brzegowego z blokiem pływającym

Grupa żołnierzy stojąca na metalowych pontonach zacumowanych przy brzegu i wraz z dowódcą podsumowują szkolenie.
Fot. 7 Podsumowanie szkolenia