Applied Sciences – wydanie specjalne „Badania dotyczące wytwarzania i właściwości mechanicznych materiałów wielowarstwowych”

Plakat informujący o wydaniu specjalnym w czasopiśmie Applied Science. Przedstawieni są edytorzy wydania oraz termin zgłoszeń artykułów.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i postęp technologiczny wymagają zastosowania materiałów charakteryzujących się między innymi korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi w odniesieniu do materiałów dotychczas stosowanych. W przypadku kompozytów warstwowych, fundamentalną barierą ograniczającą możliwości wytwarzania nowych, zaawansowanych struktur kompozytowych są trudności związane z łączeniem stopów metali o różniących się, niekiedy w istotnym stopniu, właściwościach mechanicznych i fizycznych. Zasadniczym celem wytwarzania materiałów warstwowych jest najczęściej uzyskanie materiałów o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, w szczególności zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej, a także zwiększonych: odporności na pękanie, odporności balistycznej, odporności chemicznej oraz odporności na działanie czynników środowiskowych. Obecnie w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie prowadzone są badania nad doborem odpowiednich materiałów i innowacyjnych technik wytwarzania. Ogromny potencjał materiałów wielowarstwowych pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu właściwości, które mają przewagę nad materiałami monolitycznymi. Celem jest dążenie do uzyskania jak największej redukcji masy w stosunku do nośności (trwałości) konstrukcji inżynierskich. Dodatkowym czynnikiem wpływającym istotnie na kierunki rozwoju nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych jest ciągły wzrost wymagań stawianych przez optymalizowane procesy produkcji oraz wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych standardów i norm bezpieczeństwa wobec gotowych wyrobów.

Proponowane wydanie specjalne czasopisma „Applied Sciences” obejmuje wszystkie obszary związane z techniką wytwarzania i właściwościami mechanicznymi materiałów wielowarstwowych. Wydanie Specjalne obejmuje łączenie tematykę metali, stopów, tworzyw sztucznych, ceramiki oraz materiałów wytwarzanych technikami addytywnymi.

Edytorami wydania specjalnego są: dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz, dr inż. Janusz Torzewski oraz dr inż. Marcin Wachowski (IRiKM WIM WAT).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów do wydania specjalnego czasopisma Applied Sciences (MDPI).

Więcej informacji na stronach czasopisma Applied Sciences:
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/mechanical_properties_of_multilayer_materials