Komunikat Dziekana WIM

Napis: ważne.

Dotyczy: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i kursach na Wydziale Inżynierii Mechanicznej od dnia 1 października 2021 r. są prowadzone w trybie stacjonarnym.