Wzór użytkowy zespołu Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji

16 lipca 2021 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 20 września 2019 roku przyznał Wojskowej Akademii Technicznej prawo ochronne na wzór użytkowy W.128577.

Fragmenty decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 16 lipca 2021 roku o przyznaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy numer W.128577 Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych
Fot. 1. Skan fragmentów decyzji UP RP przyznającej prawo ochronne na wzór użytkowy W.128577


Przedmiotem wzoru użytkowego jest Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych, opracowany przez zespół pracowników Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji Instytutu Pojazdów i Transportu w składzie:

  • dr inż. Mirosław Karczewski,
  • dr inż. Filip Polak,
  • dr inż. Leszek Szczęch,
  • dr inż. Grzegorz Trawiński.

Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych, umieszczony w kontenerze podzielonym na kilka przedziałów przeznaczony jest do oceny stanu technicznego silnika i skrzyni biegów pojazdów wojskowych. W skład zestawu wchodzą układy rejestracji wybranych parametrów pracy (diagnostycznych) zespołu napędowego, szereg przyrządów i urządzeń do diagnozowania silnika i skrzyni biegów wraz z urządzeniami zasilającymi i narzędziami uniwersalnymi umożliwiającymi przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego zespołów napędowych pojazdów wojskowych w warunkach poligonowych.

Informacja o wzorze użytkowym W.128577 została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 6/2021.

Okładka Biuletynu Urzędu Patentowego numer 6/2021 zawierającego informację o przyznaniu wzoru użytkowego numer W.128577 Kontenerowy zestaw pomiarowo-diagnostyczny do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych
Fot. 2. Okładka Biletynu Urzędu Patentowego nr 6/2021,
zawierającego informację o przyznaniu wzoru użytkowego W.128577

Kierownictwo Instytutu Pojazdów i Transportu
gratuluje Twórcom Kontenerowego zestawu pomiarowo-diagnostycznego do zespołów napędowych współczesnych wozów bojowych uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz składa życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.


Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Skan decyzji – Grzegorz Trawiński
Okładka Biuletynu Urzędu Patentowego – www.uprp.gov.pl/