Zmiany organizacyjne w Laboratorium Pojazdów Mechanicznych

W ostatnim okresie nastąpiły zmiany organizacyjne w akredytowanym Laboratorium Pojazdów Mechanicznych Instytutu Pojazdów i Transportu. Dokonywane zmiany mają na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania.

29 września Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT w obecności zastępy ds. rozwoju i nauki dr hab. inż. Mirosława Gidlewskiego, prof. WAT podziękował dr. inż. Andrzejowi Żuchowskiemu oraz dr. inż. Mirosławowi Karczewskiemu za długoletnią pracę na rzecz LPM. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także kierownicy zakładów.

Dr inż. Andrzej Żuchowski związany był z Laboratorium Pojazdów Mechanicznych od początku jego istnienia, czyli od 2004 roku. Początkowo pełnił w nim funkcję Kierownika Archiwum, a w kwietniu 2017 roku został Kierownikiem LPM. Dyrektor IPiT prof. Jerzy Jackowski podkreślił duże zaangażowanie i znaczny wkład dr. inż. Andrzeja Żuchowskiego w funkcjonowanie LPM, które w 2019 roku uzyskało Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa Nr 50/MON/2019, a w 2020 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 733 (przedłużenie akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji). Dziękując za wieloletnią pracę w LPM prof. Jerzy Jackowski życzył dr. inż. Andrzejowi Żuchowskiemu dalszych osiągnięć w pracy zawodowej.

Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu wręczający paterę z podziękowaniami dla doktora inżyniera Andrzeja Żuchowskiego, dotychczasowego kierownika Laboratorium
Fot. 1. Wręczenie okolicznościowej patery dr. inż. Andrzejowi Żuchowskiemu

Dr inż. Mirosław Karczewski pracował w Laboratorium Pojazdów Mechanicznych od chwili jego utworzenia, najpierw jako kierownik Stacji badań Silników Spalinowych (2004-2005), następnie technik w Stacji Badań Klimatycznych i Silników Spalinowych (2005-2012), a przez 9 ostatnich lat (od września 2012 roku do października 2021 roku) pełnił obowiązki Kierownika LPM ds. Techniki, odpowiadając za zapewnienie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie działalności technicznej Laboratorium. Zajmował się szeroko rozumianym nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym, w tym okresowym jego sprawdzeniem. Dodatkowo sprawował nadzór nad zakupami usług i dostaw, zapewnieniem warunków środowiskowych oraz sposobem sporządzania zapisów technicznych z badań. Składając podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Laboratorium Pojazdów Mechanicznych na różnych stanowiskach Dyrektor Instytutu życzył dr. Karczewskiemu wielu kolejnych sukcesów badawczych i dydaktycznych.

Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu wręczający paterę z podziękowaniami dla doktora inżyniera Mirosława Karczewskiego, dotychczasowego kierownika Laboratorium do spraw Techniki
Fot. 2. Wręczenie okolicznościowej patery dr. inż. Mirosławowi Karczewskiemu


W uznaniu zasług dr. inż. Andrzeja Żuchowskiego oraz dr. inż. Mirosława Karczewskiego w utrzymanie funkcjonowania Laboratorium Pojazdów Mechanicznych oraz jego rozwój, Dyrektor Instytutu wręczył obu Panom pamiątkowe patery z podziękowaniami za wieloletnią pracę na rzecz Laboratorium. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie.

Osoby uczestniczące w pamiątkowym spotkaniu w sprawie zmian w Laboratorium Pojazdów Mechanicznych na tle banneru Instytutu.
Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w sprawie zmian w LPM

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych kieruje obecnie dr inż. Piotr Szczawiński. Jego zastępcą jest mgr inż. Marek Rajewski. W skład Laboratorium wchodzą dwie stacje badawcze:

  • Stacja Badań Płynów Eksploatacyjnych - kierownik ppłk dr inż. Krzysztof Gocman,
  • Stacja Badań Klimatycznych i Silników Spalinowych – kierownik dr inż. Kazimierz Koliński.

Laboratorium Pojazdów Mechanicznych posiada akredytację PCA nr AB 733 oraz Certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa nr 50/MON/2019. Laboratorium prowadzi badania pojazdów, ich zespołów i elementów w szerokim zakresie ich właściwości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Zdjęcia: Grzegorz Trawiński