INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Grupa osób podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; zdjęcie w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej.
Fot. 1. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

W dniu 6 października 2021 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM) Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników Wydziału, studentów I. roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również absolwentów Wydziału.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów I. roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

Grupa osób podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; zdjęcie w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej. Dziekan Wydziału przemawia do osób zgromadzonych.
Fot. 2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana WIM

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie studentów pierwszego roku.

Grupa osób podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; zdjęcie w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej.
Fot. 3. Immatrykulacja – ślubowanie studentów pierwszego roku

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej studia I. stopnia rozpoczęło 420 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach studiów: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „biogospodarka” „mechanika i budowa maszyn” i „logistyka”, w tym 43 podchorążych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez Rektora-Komendanta WAT i Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Grupa studentów podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; zdjęcie w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej. Wybrani studenci symbolicznie odbierają indeksy.
Fot. 4. Studenci wyróżnieni symbolicznym indeksem

Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022 odśpiewano pieśń „Gaudeamus igitur”.

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień absolwentom i uhonorowania pracowników Wydziału.
Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WIM wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunkach studiów „mechanika i budowa maszyn” oraz „logistyka” w kategoriach pracy magisterskiej, jak również inżynierskiej. Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski.

Grupa absolwentów wraz z promotorami, stojących przodem do zgromadzonych gości, odbierający wyróznienia podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; zdjęcie w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej.
Fot. 5. Wyróżnieni absolwenci WIM wraz z promotorami prac

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, z okazji zakończenia pracy w Wojskowej Akademii Technicznej, złożył serdeczne podziękowania prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Konopce za działalności dydaktyczną i naukową, ogromne zaangażowanie i włożony trud w rozwój Wydziału oraz w wychowanie wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Rektor-Komendant wraz z Dziekanem Wydziału dziękuję profesorowi Konopce za wieloletnią pracę na rzecz Akademii i Wydziału; trzy osoby stojące przodem do siebie.
Fot. 6. Podziękowanie – zakończenie pracy dydaktyczno-naukowej prof. dr. hab. inż. Stanisława Konopki


Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT wyróżnił pracowników Wydziału „Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; grupa osób stojących przed zgromadzonymi; dziekan wraz z Rektorem gratuluje osobom wyróznionym.
Fot. 7. Wyróżnienie Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT

W trakcie uroczystości po raz kolejny w historii Wydziału studenci przyznali nauczycielom akademickim WIM nagrodę „ZŁOTA KREDA”. Nagroda została przyznana w 6. kategoriach w wyniku głosowania studentów Wydziału. Nagrody z rąk p.o. przewodniczącego Rady Samorządu WIM otrzymali nauczyciele akademiccy Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej; grupa osób wyrózniona tytułem Złota Kreda, stoja przed zgromadzonymi.
Fot. 8. Nagrodzeni nauczyciele akademiccy – ZŁOTA KREDA

Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. inż. Kamila Sybilskiego pt. „Badania symulacyjne w procesie oceny obrażeń człowieka”.

Wykład inauguracyjny podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.
Fot. 9. Wykład inauguracyjny dr. inż. Kamila Sybilskiego