Udział przedstawicieli Instytutu Pojazdów i Transportu w XIII Konferencji Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów Sił Zbrojnych RP

W dniach od 4 do 7 października 2021 roku w Krakowie odbyła się XIII Konferencja Profilaktyki Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Pojazdów Sił Zbrojnych RP zorganizowana pod patronatem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Konferencją, której tematem były „Systemy bezpieczeństwa w pojazdach i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym” kierował Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk pan płk Piotr Szefler. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele centralnych instytucji wojskowych, między innymi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele JW, Komendy Głównej Policji oraz środowiska naukowego, zarówno wojskowego (WAT, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej) jak i cywilnego (Instytut Transportu Samochodowego).

Głównym celem konferencji była omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP.

Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, który wygłosił referat Układy wspomagające kierowcę w bezpiecznym prowadzeniu samochodu oraz dr inż. Tadeusz Wysocki, adiunkt w Zakładzie Silników i Inżynierii Eksploatacji, który zaprezentował referat Wpływ wybranych czynników, w szczególności zachowania kierowców, na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w minionym dziesięcioleciu (2010÷2020).

Program konferencji obejmował również jednodniowe i praktyczne szkolenie jej uczestników z zakresu doskonalenia techniki jazdy zorganizowane w małopolskim ośrodku szkoleniowym Moto Park Kraków.

Podczas konferencji wykonano pamiątkowe zdjęcie jej uczestników.

Osoby uczestniczące w konferencji – zdjęcie pamiątkowe przed hotelem Novotel Kraków.
Fot. 1. Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji

Opracowali: dr inż. Tadeusz Wysocki
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografia – STiRW - CKRW