Spotkanie absolwentów WIM WAT po 50 latach

16 października 2021 roku odbyło się spotkanie koleżeńskie absolwentów WAT, którzy ukończyli Wydział Mechaniczny (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej) specjalność wojskowe pojazdy mechaniczne w 1971 roku. Organizatorem spotkania był pan płk rez. dr inż. Dariusz RACZKOWSKI, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pojazdów Mechanicznych (obecnie Instytut Pojazdów i Transportu), który w latach 1990-1997 kierował Zakładem Technologii Produkcji i Remontu Pojazdów Mechanicznych. W ramach spotkania koleżeńskiego 8 osobowa grupa absolwentów (w tym pan prof. dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz, nadal czynny pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pojazdów i Transportu) wraz z żonami gościła w obiektach Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Opiekunami spotkania ze strony Instytutu byli dr inż. Wojciech NAPADŁEK oraz dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej podczas wystąpienia w Sali Rady Dyscypliny Naukowej.
Fot. 1. Wystąpienie Dziekana WIM

Goście słuchający wystąpienia Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Fot. 2. Goście na Sali Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna.


Wizyta absolwentów WIM WAT sprzed pięćdziesięciu lat rozpoczęła się od spotkania z Dziekanem Wydziału, prof. dr hab. inż. Jerzym MAŁACHOWSKIM. W sali Rady Dyscypliny Naukowej inżynieria mechaniczna powitał przybyłych gości, a następnie w półgodzinnym wystąpieniu krótko scharakteryzował zmiany organizacyjne Wydziału od 1971 roku do dnia dzisiejszego oraz przedstawił obecną strukturę organizacyjną, kadrę kierowniczą i jednostki organizacyjne Wydziału. Omówił również działalność dydaktyczną, w tym specjalności profilowane obecnie na Wydziale oraz podkreślił współudział Wydziału Inżynierii Mechanicznej w kształceniu studentów na kierunkach międzywydziałowych realizowanych z innymi jednostkami organizacyjnymi WAT (Wydział Elektrotechniki, Instytut Optoelektroniki), jak i z podmiotami zewnętrznymi (innymi uczelniami). Szczególnie dużo czasu podczas wystąpienia Dziekan WIM poświęcił na przedstawienie głównych kierunków działalności naukowo-badawczej pracowników Wydziału, których efektem jest posiadana przez Wydział kategoria naukowa A. Podczas prezentacji wskazał również najważniejsze osiągnięcia naukowe Wydziału w ostatnich latach.

Po wystąpieniu, Dziekan WIM wręczył absolwentom – uczestnikom spotkania okolicznościowe upominki. Na zakończenie pobytu w budynku 62 wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Absolwenci Wydziału Mechanicznego w 1071 roku z Dziekanem WIM na tle Wydziałowej ścianki promocyjnej.
Fot. 3. Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania okolicznościowego
absolwentów Wydziału Mechanicznego z 1971 roku
z Dziekanem WIM na tle Wydziałowej ścianki promocyjnej


W dalszej części wizyty w WIM WAT absolwenci zwiedzili wybrane pracownie Instytutu Pojazdów i Transportu. Zapoznali się między innymi z pracowniami badawczo-dydaktycznymi Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji w budynkach 68, 20 i 21 oraz Zakładu Inżynierii Pojazdów i Transportu w budynku 23. Dla absolwentów WIM WAT sprzed 50 lat oraz osób im towarzyszącym była to nie tylko okazja do przypomnienia, jak wyglądały obiekty Instytutu kilkadziesiąt lat temu, ale również sposobność do zapoznania się z aktualnym, nowoczesnym wyposażeniem Instytutu wykorzystywanym do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia studentów wojskowych i cywilnych. Podczas zwiedzania goście nie tylko wspominali czasy studiów, ale także z uwagą zapoznawali się ze współczesnym wyposażeniem badawczo-dydaktycznym. Wyrazem ich zainteresowania były pytania kierowane do osób przedstawiających poszczególne pracownie oraz fakt, że organizator spotkania (pan płk rez. dr inż. Dariusz RACZKOWSKI) musiał co pewien czas dyscyplinować zarówno grupę gości, jak i osoby oprowadzające, aby zmieścić się w zaplanowanym czasie zwiedzania. Szczególnie dużym zainteresowaniem pań towarzyszących absolwentom rocznika 1971 cieszył się stend dydaktyczny pojazdu gąsienicowego.

Osoby uczestniczące w wizycie zwiedzające pracownię badań silników spalinowych – hamownię dydaktyczną.
Fot. 4. Zwiedzanie pracowni badań silników spalinowych – hamowni dydaktycznej


Goście oglądający stend dydaktyczny pojazdu gąsienicowego.
Fot. 5. Zapoznanie ze stendem dydaktycznym pojazdu gąsienicowego


Prezentacja pracowni mikro i nanoobróbki laserowej.
Fot. 6. Prezentacja pracowni technologii laserowych


Po zwiedzeniu wybranych pracowni badawczo-dydaktycznych Instytutu absolwenci wraz z osobami towarzyszącymi udali się do Żelazowej Woli, aby zwiedzić Dom Urodzenia Fryderyka Chopina oraz Park, które stanowią oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie: dr inż. Grzegorz Trawiński