ENERGIES – wydanie specjalne dot. postępów w dziedzinie silników spalinowych oraz pojazdów silnikowych

 

Baner z informacjami o możliwości publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie Energies.
Fot. 1. Baner informacyjny dotyczący specjalnego numeru czasopisma Energies zamieszczony na stronie internetowej czasopisma


Silnik spalinowy jako źródło napędu, wciąż odgrywa znaczącą rolę w transporcie indywidualnym oraz towarowym - zarówno lądowym, powietrznym, jak i morskim. Stosowany jest także do napędu specyficznych pojazdów typu offroad, maszyn ciężkich, militarnych oraz wielu innych. Zachodzące w silniku procesy spalania paliw węglowodorowych poza podstawową funkcją zamiany energii chemicznej na mechaniczną, będą musiały być realizowane w sposób, w którym dużo bardziej istotnymi aspektami staną się również: ochrona klimatu oraz minimalizowanie wykorzystania rezerw paliw kopalnych. W roku 2020 na światowym rynku wyprodukowano 103 miliony nowych pojazdów, z czego około 100 milionów było wyposażonych w silnik spalinowy.

Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin wraz z wyczerpywaniem się paliw kopalnych podkreślają znaczenie rozwoju paliw odnawialnych i alternatywnych. W ostatnich latach rozwijane są potencjalne źródła paliw alternatywnych, a mianowicie skroplony gaz ziemny, sprężony gaz ziemny, biogaz, biodiesel, oleje roślinne oraz inne rodzaje biopaliw, które zastępują paliwa kopalne ze względu na ich zalety, takie jak dostępność, biodegradowalność oraz odnawialność.

Przez najbliższe lata technika motoryzacyjna będzie w dalszym ciągu odgrywać znaczącą rolę w obniżaniu zużycia paliwa oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez silniki. Ważnym czynnikiem w obniżeniu poziomu emisji CO2 i innych składników spalin są rozwiązania technologiczne poprawiające całkowitą efektywność energetyczną układu napędowego. Są to np.: koncepcje hybrydowe - pozwalające czerpać korzyści z synergii silników spalinowego i elektrycznego, czy idea „downsizingu”, w której za pomocą oprzyrządowania silników spalinowych zwiększa się ich sprawność. Poza stosowanymi dziś rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi minimalizować zużycie paliwa i emisję CO2, konstruktorzy poszukują innych metod – zarówno dla silników benzynowych, jak i Diesla. Jako przykłady można podać m.in.: sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujników ciśnienia w cylindrze, sterowanie procesem napełniania poprzez zmianę wzniosu zaworu i faz rozrządu, poprawa sprawności układu napędowego dzięki odzyskowi energii z ciepła spalin, zmniejszeniu start ciepła czy zmniejszenia oporów przepływu w układzie dolotowym poprzez stosowanie kompozytowych materiałów filtracyjnych.

Konieczność usystematyzowania i rozpowszechniania wiedzy w trybie wolnego dostępu na temat silników spalinowych stanowi przesłankę do powstania Specjalnego Wydania w czasopiśmie Energies. Zachęcamy ekspertów w tej dziedzinie do dzielenia się najnowszymi odkryciami w formie oryginalnych prac badawczych. Prace prezentowane w numerze specjalnym powinny dotyczyć szerokorozumianych zagadnień związanych z produkcją, projektowaniem i optymalizacją pracy silników i ich układów, a szczególności nowatorskich układów zasilania oraz doskonaleniem konstrukcji pojazdów silnikowych. Zachęcamy do prezentacji analiz dotyczących pracy poszczególnych układów silników spalinowych i układów pojazdu oraz badań nad ich eksploatacją, a także specyfiki zastosowań specjalnych np. w pojazdach militarnych.

Edytorami wydania specjalnego są: dr hab. inż. Tadeusz Dziubak oraz dr inż. Mirosław Karczewski (IPiT WIM WAT).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów do wydania specjalnego czasopisma Energies (MDPI).

Więcej informacji na stronach czasopisma Energies:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Internal_Combustion_Engines_Motor_Vehicles