ENERGIES – wydanie specjalne dotyczące wyzwań energetycznych oraz rozwoju zaawansowanych technologii napędów hydraulicznych

 

Logo czasopisma Energies; znak pioruna i napis.

W ostatnich latach napędy hydrauliczne znajdują nowe aplikacje. Przykładem mogą być układy stosowane w robotach mobilnych - zarówno w napędach osprzętów roboczych jak i jazdy. Ich właściwości są istotne szczególnie w przypadku rosnących wymagań dotyczących sprawności energetycznej oraz efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń – mobilnych, jak i przemysłowych. Prowadzone badania w tym zakresie przyczyniają się do postępu i rozwoju nowych perspektywicznych technologii zwiększających efektywność energetyczną. Dzięki temu sprawność układów hydraulicznych ciągle się zwiększa. Postępujące zmiany klimatyczne oraz wymagania zrównoważonego rozwoju otwierają nowe gałęzie badań nad napędami hydraulicznymi.

Dzięki staraniom pracowników Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn przygotowywane jest wydanie specjalne czasopisma Energies (140 pkt) poświęcone rozwojowi napędów hydraulicznych pod tytułem:

"Energetic Challenges and Perspectives in Advanced Technologies of Hydraulic Systems"

Tematyka wydania specjalnego obejmuje:

 • badania doświadczalne, modelowe i symulacyjne sprawności komponentów hydraulicznych;
 • badania doświadczalne, modelowe i symulacyjne sprawności hydraulicznych układów napędowych;
 • badania teoretyczne, numeryczne oraz eksperymentalne obejmujące nowe koncepcje sterowania układami hydraulicznymi;
 • badania dotyczące wpływu dynamiki układów na sprawność energetyczną;
 • badania wpływu napędów hydraulicznych na efektywność pracy maszyn;
 • sprawności hybrydowych hydraulicznych układów napędowych;
 • sprawności mini układów hydraulicznych;
 • optymalizacji układów hydraulicznych;
 • wpływu sztucznej inteligencji oraz wykorzystania sieci neuronowych w układach hydraulicznych na ich sprawność energetyczną.

Edytorami wydania specjalnego są:
 • dr inż. Marian Janusz Łopatka oraz dr inż. Arkadiusz Rubiec (IRiKM WIM WAT);
 • dr inż. Piotr Patrosz (WIMiO PG).

Serdecznie zachęcamy do publikacji swoich osiągnięć w wydaniu specjalnym czasopisma ENERGIES.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie poświęconej wydaniu specjalnemu:
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energetic_technologies_hydraulic_systems