Strona internetowa projektu: Centrum Wiedzy O Dostępności

 

Zrzut ekrany z widoku strony Centrum o Dostępności - strona startowa
Fot. 1. Strona Centrum Wiedzy o Dostępności


Na początku listopada została uruchomiona strona internetowa projektu FS/32-274/2021/WAT Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. Projekt, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest od 1 października 2021 roku przez Instytut Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej (przy wsparciu innych Instytutów Wydziału) z partnerami projektu – Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Zakończenie projektu planowane jest na koniec września 2023 roku. Na potrzeby projektu oraz planowanego do powołania w najbliższym czasie Centrum Wiedzy o Dostępności opracowana została strona internetowa https://cwod.wim.wat.edu.pl, na której umieszczone zostały podstawowe informacje o projekcie oraz zespole realizatorów – partnerów projektu.