Projekt WIM z finansowaniem w konkursie Miniatura 5

 

Projekty naukowców Wojskowej Akademii Technicznej z finansowaniem w konkursie Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki.

W ramach piątej edycji konkursu finansowanie otrzymało łącznie 321 projektów. Osoby wyróżnione otrzymały finansowanie na badania trwające do 12 miesięcy lub na wyjazdy naukowe. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy projekty badaczy WAT, w tym jeden z Wydziału Inżynierii Mechanicznej – jego kierownikiem jest dr inż. Robert Kosturek.

Rysunek maszyny, która  ma na celu poprawić wytrzymałość połączeń.
Fot. 1. Obróbka wybuchowa połączeń spójnościowych wysokowytrzymałych materiałów


OBRÓBKA WYBUCHOWA POŁĄCZEŃ SPÓJNOŚCIOWYCH WYSOKOWYTRZYMAŁYCH MATERIAŁÓW

Badania na temat zastosowania obróbki wybuchowej połączeń FSW wysokowytrzymałego stopu aluminium przeprowadzi dr inż. Robert Kosturek z Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Na realizację prac badawczych NCN przyznało mu kwotę w wysokości 36 300 zł. Naukowiec będzie się koncentrować na podwyższaniu właściwości wytrzymałościowych połączeń zgrzewanych techniką FSW stopu aluminium AA7075-T651 na drodze wybuchowego umacniania przy zastosowaniu różnych materiałów wybuchowych i rozwiązań technologicznych.

Zastosowanie techniki obróbki wybuchowej ma poprawić wytrzymałość połączeń na skutek silnego zdefektowania struktury działaniem fali uderzeniowej w osłabionym procesie łączenia obszarze materiału. Projekt obejmuje obserwacje mikrostruktury połączeń, badania mikrotwardości, statyczne próbki rozciągania wraz z analizą powierzchni przełomów dla różnych wariantów wybuchowego umocnienia połączenia FSW (rodzaj materiału wybuchowego, grubość warstwy etc.). Badania pilotażowe pozwolą na określenie wpływu wybuchowej obróbki na właściwości połączeń FSW wysokowytrzymałych stopów aluminium, co stanowić będzie istotny wkład w obszarze badań nad tymi połączeniami spójnościowymi i ich obróbką.

„Pomimo że połączenia FSW, swymi właściwościami, deklasują wszelkie inne techniki spajania stopów aluminium, walka o podnoszenie ich parametrów wytrzymałościowych dopiero się rozpoczyna. Większość problemów technologicznych da się rozwiązać poprzez zastosowanie materiałów wybuchowych. Jestem przekonany, że tak samo będzie w tym przypadku” – stwierdza dr inż. Robert Kosturek.

---------------------------------------------------------------------

MINIATURA to konkurs wspierający pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta ważna inicjatywa Narodowego Centrum Nauki ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Celem konkursu jest również wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach krajowych i międzynarodowych.
---------------------------------------------------------------------


Źródło: wojsko-polskie.pl/wat
grafika: Robert Kosturek