Rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego

 

Napis: ważne.

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec).

Rejestracja będzie trwała do 15 lutego 2022 r.

Rejestracja jest prowadzona na następujące kierunki:

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
• studia stacjonarne – 50 miejsc

budownictwo zrównoważone
• studia stacjonarne – 60 miejsc
• studia niestacjonarne – 60 miejsc

chemia
• studia stacjonarne – 35 miejsc

eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
• studia stacjonarne – 60 miejsc
• studia niestacjonarne – 60 miejsc

elektronika i telekomunikacja
• studia stacjonarne – 60 miejsc
• studia niestacjonarne – 30 miejsc

energetyka
• studia stacjonarne – 50 miejsc

geodezja i kataster
• studia stacjonarne – 60 miejsc
• studia niestacjonarne – 40 miejsc

informatyka
• studia stacjonarne – 80 miejsc

kryptologia i cyberbezpieczeństwo
• studia stacjonarne – 40 miejsc

inżynieria geoprzestrzenna
• studia stacjonarne – 60 miejsc
• studia niestacjonarne – 40 miejsc

inżynieria materiałowa
• studia stacjonarne – 30 miejsc

logistyka
• studia stacjonarne – 80 miejsc
• studia niestacjonarne – 30 miejsc

logistyka (profil praktyczny)
• studia stacjonarne – 80 miejsc
• studia niestacjonarne – 60 miejsc

lotnictwo i kosmonautyka
• studia stacjonarne – 50 miejsc
• studia niestacjonarne – 50 miejsc

mechanika i budowa maszyn
• studia stacjonarne – 50 miejsc
• studia niestacjonarne – 40 miejsc

mechatronika
• studia stacjonarne – 50 miejsc
• studia niestacjonarne – 50 miejsc

optoelektronika
• studia stacjonarne – 30 miejsc

Uruchomienie kierunku na wskazanej formie studiów, będzie uzależnione od liczby zarejestrowanych kandydatów - decyzję, po zakończeniu rejestracji kandydatów, podejmie komisja rekrutacyjna dla kierunku.

Do 15 lutego 2022 r. należy założyć konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostarczyć do Sekcji ds. Rekrutacji wymagane dokumenty, tj.:
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia – po zakwalifikowaniu będzie należało w dziekanacie przedłożyć dyplom),
  • dokument potwierdzający posiadane kompetencje: suplement lub indeks, albo karta przebiegu studiów, (może być kserokopia lub skan),
  • wydrukowana ankieta osobowa z IRK
  • oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto, którego nr został wygenerowany i podany podczas rejestracji internetowej.
Zapraszamy.