Wytyczne Dziekana WIM nr 2/WIM/2022 dotyczące organizacji zaliczeń, egzaminów itp.

 

Napis: ważne.

Wytyczne Dziekana Wydziału lnżynierii Mechanicznej WAT dotyczące organizacji zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akadmickiego 2021/2022.

 

    Wytyczne Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT nr 2/WIM/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.